Ogłoszony został nabór do Kolegium Tłumaczy na rok 2021

Przegląd

Instytutu Książki postanowił ogłosić nabór do Kolegium Tłumaczy na rok 2021 i zaprasza do nadsyłania zgłoszeń. Aplikacje na pobyt w 2021 roku przyjmowane będą do 15 grudnia 2020 r. Decyzja o przyznaniu stypendium przekazana zostanie zainteresowanym do 20 stycznia 2021 r.

Kolegium Tłumaczy działa od 2006 roku. Dotychczas gościło w Krakowie ponad 100 tłumaczy z 37 krajów.

 

Program adresowany jest do tłumaczy literatury polskiej, zarówno tych z dużym dorobkiem, jak i początkujących (kandydat musi mieć na swoim koncie przynajmniej jeden przekład ogłoszony drukiem bądź w poważnej publikacji internetowej).

Kandydaci mogą ubiegać się o miesięczny pobyt w Krakowie (Kolegium Tłumaczy przy Instytucie Książki, ul. Z. Wróblewskiego 6) lub w Warszawie w dawnym mieszkaniu Tadeusza Konwickiego (ul. Górskiego 1/68).

Jest to typowy pobyt twórczy, tłumacza zobowiązany jest jedynie do wygłoszenia wykładu dla studentów filologii UJ lub Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową przy UJ. Temat określany jest wspólnie przez tłumacza i organizatorów.

W ramach pobytu studyjnego uczestnik otrzymuje:

bezpłatne zakwaterowanie,
zwrot kosztów podróży (w obie strony),
diety (30 PLN za każdą rozpoczętą dobę) i kieszonkowe (40 PLN dziennie),
pomoc w organizacji spotkań z wydawcami bądź pisarzami.

Po pobycie tłumacz sporządza sprawozdanie, które może służyć organizatorom do dalszych działań promujących Kolegium Tłumaczy (np. publikacja w części lub całości itp.).

Zasady kandydowania:

Kandydaci zgłaszają się sami i przedkładają następujące dokumenty (wszystko wysyłane e-mailem):

życiorys (data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, działalność zawodowa),
pełna lista opublikowanych przekładów (i ewentualnie innych publikacji),
krótki opis prac przewidzianych na czas pobytu studyjnego (czyli nad jakim przekładem kandydat będzie pracował podczas pobytu, jakiego rodzaju badania/poszukiwania/konsultacje są potrzebne etc. Rozpatrywane będą wyłącznie projekty związane z przekładem konkretnych dzieł – a nie np. projekty badawcze, naukowe itd.),
informacja na temat preferowanego terminu,
informacja na temat preferowanego tematu wykładu/zajęć dla studentów.
ewentualnie: rekomendacja (tłumacza z dużym dorobkiem, wydawcy, polonisty, instytucji kultury, polskiej placówki dyplomatycznej, ośrodka akademickiego).

Tłumacze, którzy gościli w Kolegium Tłumaczy, nie mogą ubiegać się o kolejny pobyt przez następne dwa lata.

Aplikacje należy je kierować na adres:
a.bobr@instytutksiazki.pl
osoba kontaktowa: Agnieszka Rasińska-Bóbr

Instytut Książki zwraca uwagę, że niestety nie można wykluczyć sytuacji, że z powodu pandemii i rozmaitych ograniczeń z nią związanych pobyt niektórych stypendystów w 2021 r. nie dojdzie do skutku.

 

 

źródło Instytut Książki

Kategorie: Instytucje