Fundacja Wisławy Szymborskiej ogłasza nabór do Nagrody im. Adama Włodka 2020

Fundacja Wisławy Szymborskiej organizuje VII. edycję Nagrody im. Adama Włodka.

Jest to Nagroda dla młodych twórców – pisarzy, poetów, tłumaczy, badaczy i krytyków literackich, którzy nie ukończyli 35. roku życia (urodzeni nie wcześniej niż w 1985 roku)
i opublikowali już wcześniej przynajmniej jedną książkę.

Termin nadsyłania wniosków: do 20 stycznia 2021.

Termin rozstrzygnięcia: 16 marca 2021.

Nagroda ma postać stypendium pieniężnego i służy realizacji nagrodzonego projektu lub projektów pracy literackiej lub literaturoznawczej.  Wysokość Nagrody na dany rok ustala Zarząd Fundacji, z tym że łączna jej wysokość wynosi do 30.000,00 PLN brutto. Nagroda może być przyznana jednocześnie kilku osobom; w takim przypadku Nagroda zostaje podzielona pomiędzy te osoby.

Zgłoszenia należy przesłać pocztą do Fundacji Wisławy Szymborskiej (ul. Urzędnicza 20/6, 30-051 Kraków) do dnia 20 stycznia 2021 roku (liczy się data stempla pocztowego).

 

W I. edycji Nagrody wyróżniono Mikołaja Łozińskiego (powieść) oraz Miłosza Waligórskiego (przekład), w II. edycji Nagrody – Marcina Orlińskiego (książka poetycka), w III. edycji – Patrycję Pustkowiak (powieść) i Andrzeja Muszyńskiego (powieść), w IV. edycji Nagrodę otrzymały Natalia Malek (tom poetycki) oraz Aleksandra Zielińska (powieść), w V. edycji – Weronika Gogola (zbiór opowiadań) i Daniel Warmuz (przekład tomu wierszy). Laureatami Nagrody im. Adama Włodka w 2019 roku zostali Łukasz Kaźmierczak / Łucja Kuttig (tom wierszy) i Małgorzata Lebda (zbiór opowiadań).

 

Kategorie: Nagrody