Instytut Francuski ogłosił tegorocznego zwycięzcę „Polski wybór Nagrody Goncourtów”

„Polski wybór Nagrody Goncourtów” został zainicjowany przez Instytut Francuski w Krakowie w 1998 roku, a Akademia Goncourtów objęła nad nią honorowy patronat. Francuska Nagroda Goncourtów to jedno z najważniejszych wyróżnień w literaturze francuskojęzycznej.

 Laureatem tegorocznej nagrody „Lista Goncourtów: polski wybór” został Hervé LE TELLIER za powieść  „L’anomalie”, za przewrotne połączenie logiki i absurdu zarówno formy jak i treści, wywołujące u czytelnika niepokój i niezrozumienie, które, jak pisze sam autor, przewyższa wiedzę, inteligencję i geniusz.
„Wyróżniając się formą ” L’anomalie” zadaje pytanie o granice naszego pojmowania świata. Każe zastanowić się czy nie jesteśmy tylko symulacją z przemyśleń Nicka Bostrom’a…” – wskazano w uzasadnieniu.

Oficjalne głoszenie tegorocznego laureata nagrody „Lista Goncourtów: polski wybór” miało miejsce 24 października  o godz. 19.00, podczas Festiwalu Conrada w Krakowie.

 

Kategorie: Nagrody