Wyzwania rewizji finansowej

Przegląd

W monografii zaprezentowano rozważania teoretyczne i badania empiryczne dotyczące aktualnych i ważnych problemów szczegółowych współczesnej rewizji finansowej, które stanowią wyzwania dla biegłych rewidentów w warunkach dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej iwzrostu zapotrzebowania na wiarygodną informację sprawozdawczą wśród szerokiego grona interesariuszy.

Książka jest rezultatem prac badawczych prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uwzględnia najnowsze zmiany proceduralne, metodologiczne i systemowe współczesnej rewizji finansowej.

Szczegółowe informacje: www.ksiegarnia.difin.pl

Kategorie: Biznes i Ekonomia
Tagi: Difin