GUS: sprzedaż detaliczna w czerwcu

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w czerwcu 2020 r. była niższa niż przed rokiem o 1,3% (wobec wzrostu o 3,7% w czerwcu 2019 r.). W porównaniu z majem 2020 r. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 8,4%.  Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym sprzedaż detaliczna w cenach stałych w czerwcu 2020 r. była o 8,1% wyższa w porównaniu z majem 2020 r. – podał GUS.

Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w czerwcu była niższa niż przed rokiem o 1,9% i wzrosła o 9% m/m, podano także w komunikacie.

W czerwcu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem odnotowano spadek wartości sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących (o 7,5%). Spadek udziału sprzedaży przez Internet wykazały m.in. przedsiębiorstwa podmioty z grup ‚prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach’ (odpowiednio z 25,2% do 21,8%)

Natomiast wzrost sprzedaży (o 6,1%)  wykazały  podmioty  zaklasyfikowane do grupy „prasa, książki, pozostała sprzedaż w  wyspecjalizowanych sklepach” .

 

 

źródło GUS

Kategorie: Rynek Polski
Tagi: GUS