Czwarta edycja konkursu Jasnowidze

Wydawnictwo Dwie Siostry ogłasza kolejną 4. już edycję Międzynarodowego Konkursu na projekt ilustrowanej książki dla dzieci Jasnowidze 2020. Konkurs jest skierowany przede wszystkim do projektantów książek, studentów uczelni artystycznych, ilustratorów i autorów.

Tegoroczna odsłona różni się nieco od trzech poprzednich, niemniej cel konkursu pozostaje niezmienny – zachęcanie młodych artystów do tworzenia pięknych i wartościowych książek dla dzieci, wspieranie tych najzdolniejszych, oraz zwracanie uwagi odbiorców na jakość artystyczną i merytoryczną utworów dla najmłodszych czytelników.

Największą zmianą czwartej edycji jest to, że zarówno nadsyłanie projektów, jak i obrady konkursowego jury, odbywać się będą online.

Do udziału w konkursie zapraszani są debiutanci, jak i doświadczeni twórcy z Polski i z zagranicy, występujący indywidualnie lub zespołowo. Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat.

Przedmiotem Konkursu jest projekt ilustrowanej książki dla dzieci w języku polskim lub angielskim. Praca konkursowa powinna zawierać scenorys (storyboard) lub scenariusz (konspekt) całej książki, streszczenie w języku polskim i angielskim (w wypadku tekstów napisanych po angielsku – tylko w języku angielskim) oraz 3 gotowe rozkładówki.

Zgłoszenia przyjmowane będą tylko drogą elektroniczną. Można je nadsyłać do 15 grudnia 2020 poprzez:
a) wypełnienie formularza zgłoszeniowego online dostępnego na stronie Konkursu
oraz
b) załączenie do formularza online plików cyfrowych zawierających pracę konkursową lub zamieszczenie w formularzu linku umożliwiającego ściągnięcie tych plików.

Prace konkursowe należy złożyć wyłącznie w formie plików.

Projekty będą oceniane przez dwa składy jurorskie – międzynarodowe i wydawnicze. Jury międzynarodowe przyzna nagrodę pieniężną w wysokości 2500 euro, a jury wydawnicze wybierze projekt, który zostanie wydany w formie książki.

Prace konkursowe będą oceniane przez dwa niezależne jury:
• Jury międzynarodowe w składzie: Jutta Bauer, Romana Romanyszyn, Joanna Olech i Piotr Socha.
• Jury Wydawnictwa Dwie Siostry w składzie: Ewa Stiasny, Jadwiga Jędryas i Maciej Byliniak.

Ocenie podlegać będą przede wszystkim jakość artystyczna projektu, oryginalność, forma pobudzająca dziecięcą wyobraźnię i treść uwzgledniająca dziecięcą wrażliwość. Inaczej niż w poprzednich edycjach, tym razem jurorzy będą obradować zdalnie, za pośrednictwem internetu.

W Konkursie tradycyjnie przewidziane są trzy kategorie nagród:
• Nagroda główna w wysokości 2500 euro oraz dwa wyróżnienia honorowe – przyznawane przez jury międzynarodowe.
• Nagroda w postaci wydania książki przyznawana przez jury Wydawnictwa Dwie Siostry.
• Udział najlepszych nadesłanych projektów w wystawie pokonkursowej.

W drugiej połowie maja 2021 odbędzie się wernisaż wystawy ponkonkursowej, a zaraz po nim zaprosimy autorów nagrodzonych i wyróżnionych w tej edycji prac na warsztaty masterclass, które poprowadzą jurorzy czwartej edycji konkursu – informuje organizator.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 1 kwietnia 2021 roku na stronie internetowej konkursu.

Strona internetowa konkursu:
PL: http://www.wydawnictwodwiesiostry.pl/jasnowidze_2020/
ENG: http://www.wydawnictwodwiesiostry.pl/clairvoyants_2020/

Regulamin konkursu: http://www.wydawnictwodwiesiostry.pl/jasnowidze_2018/regulamin_216/

Formularz zgłoszeniowy online: https://bit.ly/jasnowidze2020

 

Kategorie: Nagrody
Tagi: Jasnowidze