Nowy cykl Nagrody Europejski Poeta Wolności – zmodyfikowane zasady konkursu

Przegląd

14 lipca rozpoczął się pierwszy otwarty nabór do kolejnej edycji Nagrody. Jej laureaci otrzymają 100 000 zł (poeci) oraz 20 000 zł (tłumacze).

Wraz z zakończeniem obecnej, szóstej edycji konkursu Europejski Poeta Wolności (2018-2020), zamkniemy pierwszy cykl Nagrody, który pozwolił na wydanie tomów z niemal wszystkich państw europejskich. Gdańsk jest jedynym polskim miastem, które zbudowało kolekcję poezji z całego naszego kontynentu, a Nagroda EPW znalazła trwałe miejsce na europejskiej mapie wyróżnień literackich. – informują organizatorzy Konkursu.

Wraz z nowym cyklem zmodyfikowane zostały zasady konkursu. Dotąd podstawowym kryterium zgłaszania poetów i poetek był kraj ich pochodzenia, obecnie zaś obowiązywać będzie kryterium języka. Ta zmiana wynika ze świadomości, że twórców znacznie bardziej definiuje język, w którym tworzą niż miejsce zamieszkania czy obywatelstwo.

Zgłoszenia poetów i poetek tworzących w językach obcych mogą przesyłać tłumacze i tłumaczki literatury specjalizujący się w danym języku, natomiast zgłoszeń polskich twórców mogą dokonywać wydawnictwa i inne podmioty publikujące poezję. W nowym cyklu Nagrody Europejski Poeta Wolności możliwe są zgłoszenia zarówno całej twórczości (zakładające dokonanie przez tłumaczy autorskich wyborów poezji danego twórcy), jak i pojedynczych, już opublikowanych tomów.

W 2020 roku (zgłoszenia do Nagrody, która zostanie przyznana w 2022 roku) rozpatrywane będą utwory poetów i poetek piszących w następujących językach (a także wszystkich ich istniejących formach i dialektach): język albański, język czeski, język estoński, język niemiecki oraz języki górno- i dolnołużycki, język polski oraz język kaszubski, język norweski oraz języki saamskie (lapońskie) i język kweński, język słoweński, język ukraiński.

Termin nadsyłania zgłoszeń do Nagrody Europejski Poeta Wolności 2022 upływa 30 października 2020 roku.

Zgłoszenia przyjmowane są mailowo pod adresem: info@europejskipoetawolnosci.pl oraz pisemnie pod adresem: Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk.

Laureaci zostaną wyłonieni podczas Festiwalu Europejski Poeta Wolności w Gdańsku wiosną 2022 roku.

Jury Nagrody: Krzysztof Czyżewski (przewodniczący Jury), Paweł Huelle, Zbigniew Mikołejko, Stanisław Rosiek, Anda Rottenberg, Beata Stasińska, Olga Tokarczuk. Se-kretarzem Nagrody jest Andrzej Jagodziński.

Dotychczasowi laureaci i laureatki: 2010 – Uładzimir Arłow – Białoruś (w przekła-dzie Adama Pomorskiego), 2012 – Durs Grünbein (Niemcy) i jego tłumacz Andrzej Kopacki, 2014 – Dorta Jagić (Chorwacja) i jej tłumaczka Małgorzata Wierzbicka, 2016 – Ana Blandiana (Rumunia) i jej tłumaczka Joanna Kornaś-Warwas, 2018 – Linda Vilhjálmsdóttir (Islandia) i jej tłumacz Jacek Godek.

 

 

Kategorie: Nagrody