Williama Goldinga obrazy cielesności w perspektywie wybranych aspektów fenomenologii ciała Maurice’a Merleau-Ponty’ego

Przegląd


Małgorzata Kowalcze

Williama Goldinga obrazy cielesności w perspektywie wybranych aspektów fenomenologii ciała Maurice’a Merleau-Ponty’ego

 

ISBN: 978-83-233-4768-2
Liczba stron: 200
Format: 15,8×23,5 cm
Rok wydania: 2020

 

Małgorzata Kowalcze przywołuje wiele zagadnień, które rozpalały literaturoznawczą wyobraźnię przez ostatnie dekady, takich jak wstręt, lęk, trauma, językowy obraz świata, abiekt, i przetwarza je w sposób zajmujący i ciekawy poznawczo, dzięki czemu odsłania interesujące warstwy tekstowe prozy Goldinga.
Z recenzji dr hab. Agnieszki Gajewskiej

 

Dr Małgorzata Kowalcze – adiunkt w Katedrze Literatur Anglojęzycznych. Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przedmiotem jej badań jest współczesna literatura angielska, którą autorka analizuje pod kątem zawartych w niej odniesień filozoficznych, ze szczególnym uwzględnieniem posthumanizmu, nowego materializmu, egzystencjalizmu oraz fenomenologii.

www.wuj.pl