Wrocławski Program Wydawniczy: rusza nabór dla autorów

Wystartował pierwszy nabór dla pisarzy i pisarek oraz tłumaczy i tłumaczek w ramach Wrocławskiego Programu Wydawniczego. Uruchamiana przez Strefę Kultury Wrocław i Wrocławski Dom Literatury nowa ścieżka programu ma być – w niezwykle trudnym czasie pandemii – wsparciem dla wrocławskich autorów i autorek.


Uruchamiana właśnie ścieżka Wrocławskiego Programu Wydawniczego wesprze twórczość literacką na etapie jej tworzenia oraz w procesie jej udostępniania publiczności. – W związku z pandemią zdecydowaliśmy część środków Wrocławskiego Programu Wydawniczego przeznaczyć na specjalną ścieżkę dla autorów – mówi Dominika Kawalerowicz, dyrektor programowa Strefy Kultury Wrocław. – Cieszę się, że w tym działaniu łączymy potencjał dwóch wrocławskich instytucji kultury.

Nowy sposób uczestnictwa we Wrocławskim Programie Wydawniczym w zamyśle organizatorów nie będzie następnym konkursem grantowym, ale promocją twórczości literackiej – w szczególności poprzez stworzenie swego rodzaju „bazy wrocławskiej literatury”. Jednocześnie zapewni najbardziej potrzebującym autorom i autorkom wsparcie finansowe. Łączna pula środków do rozdysponowania to 132 000 złotych, gdzie jednorazowa pomoc dla jednego twórcy wyniesie 2200 złotych brutto. – Dzięki temu działaniu inwestujemy w literacką przyszłość miasta, licząc na jak najszybszy powrót do aktywnych działań literackich i promocji czytelnictwa zaraz po zakończeniu pandemii – podkreśla Irek Grin, dyrektor Wrocławskiego Domu Literatury.

Jak wziąć udział?

W naborze mogą wziąć udział pisarki i pisarze oraz tłumaczki i tłumacze, którzy w ciągu ostatnich 5 lat napisali lub przetłumaczyli i wydali książkę prozatorską lub tom poetycki albo opublikowali co najmniej pięć tekstów literackich w czasopismach bądź antologiach (posiadających numery ISSN lub ISBN). Z powyższych wymogów zwolnieni będą członkowie organizacji zrzeszających autorów, w tym m.in.: Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Związku Literatów Polskich, Stowarzyszenia Unia Literacka i Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Wystarczy, że spełnią oni pozostałe kryteria programu – obowiązujące wszystkich.

Po pierwsze, autorki i autorzy, którzy zechcą skorzystać z wsparcia, zobowiążą się do powierzenia organizatorom fragmentów swojej niepublikowanej twórczości, pomagając stworzyć bazę wrocławskiej twórczości literackiej. Po drugie, program jest skierowany do pisarzy i tłumaczy tworzących we Wrocławiu, co zweryfikowane zostanie miejscem rozliczania podatku dochodowego. Po trzecie, o otrzymanie wsparcia finansowego w pierwszej kolejności będą mogły się ubiegać osoby, które nie są zatrudnione na etatach w pełnym wymiarze czasu pracy, nie pobierają rent lub emerytur wyższych niż minimalne krajowe wynagrodzenie lub od początku roku z tytułu sprzedaży majątkowych praw autorskich nie uzyskały dochodów w kwocie wyższej niż czterokrotność miesięcznej płacy minimalnej.

Do wypełnionego wniosku (którego wzór od 1 maja dostępny będzie na stronie www.strefakultury.pl/wroclawski-program-wydawniczy) zgłaszający swój akces do programu zobowiązani będą dołączyć fragment tworzonego utworu prozatorskiego lub dramatycznego (od 7000 do 9000 znaków ze spacjami) bądź do 5 utworów poetyckich, fragment komiksu lub powieści graficznej. Zgłoszenie tłumaczenia utworu literackiego powinno zawierać tekst w języku oryginalnym oraz oświadczenie, że autor tekstu wyjściowego wyraził zgodę na rozporządzanie nim przez tłumacza.

Kolejne nabory do ścieżki dla autorów Wrocławskiego Programu Wydawniczego będą prowadzone od maja między 1 a 15 dniem kolejnych miesięcy roku (1-15 maja, 1-15 czerwca itd.) aż do wyczerpania puli środków zarezerwowanych na to działanie. Weryfikacja formalna i ocena przez Komisję zamknięte zostaną do ostatniego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek. Autor w ramach wszystkich naborów w roku 2020 może złożyć nie więcej niż 1 wniosek. Niezależnie od tego, w którym momencie roku zgłoszenie zostanie przyjęte, gotowy fragment utworu, którego dotyczyła aplikacja, będzie musiał zostać przekazany organizatorom do 30 listopada 2020 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udziału w ścieżce dla autorów Wrocławskiego Programu Wydawniczego znajdują się w regulaminie, który od momentu startu naboru – czyli od 1 maja – dostępny będzie na stronach organizatorów: Strefy Kultury Wrocław i Wrocławskiego Domu Literatury.

Kategorie: Instytucje