Pierwsze spotkanie Zespołu Antykryzysowego przy MKiDN

Pierwsze spotkanie Zespołu Antykryzysowego przy MKiDN

Przegląd

Podczas wczorajszego spotkania Zespołu Antykryzysowego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Piotr Gliński przedstawił plan pomocy dla ludzi kultury przygotowany przez resort i rząd. Minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński przedstawił reprezentantom stowarzyszeń twórczych skalę i zakres działań pomocowych dla ludzi kultury przygotowanych zarówno przez ministerstwo, jak i rząd w ramach ogólnych narzędzi osłonowych dla polskiej gospodarki. Podczas spotkania Zespołu Antykryzysowego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego dyskutowano o ewentualnym rozszerzeniu zakresu wsparcia oraz zmianach w ramach już funkcjonujących rozwiązań.

Minister kultury zadeklarował m.in. intensyfikację i przyspieszenie prac nad ustawą o uprawnieniach artysty zawodowego, która ureguluje sprawę ubezpieczeń społecznych dla środowisk twórczych.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele m.in. Związku Artystów Scen Polskich, Związku Kompozytorów Polskich, Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, Związku Polskich Artystów Plastyków, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Artystów Tancerzy, Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Unii Literackiej, Unii Polskich Teatrów, Zrzeszenia Filharmonii Polskich, Gildii Reżyserów Polskich, Gildii Polskich Reżyserek i Reżyserów Teatralnych oraz Polskiej Rady Muzycznej.

Kolejne spotkanie Zespołu Antykryzysowego odbędzie się na początku maja. Minister kultury nie wyklucza równie spotkań sektorowych, poświęconych wybranym obszarom działalności kulturalnej – m.in. rynkowi książki.

 

za  MKiDN

Kategorie: Instytucje
Tagi: MKiDN