Wyniki odwołań do naboru do programu „Promocja czytelnictwa” 2020

Przegląd

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatrzył odwołania w ramach naboru do programu Promocja Czytelnictwa. Celem programu jest wspieranie wartościowych form promowania czytelnictwa, zarówno poprzez dofinansowywanie innowacyjnych szeroko zakrojonych programów promujących powszechne praktyki czytelnicze, jak i poprzez wsparcie dla przedsięwzięć promujących najbardziej znaczące zjawiska literatury współczesnej.

Wyniki odwołań :

https://www.gov.pl/web/kultura/promocja-czytelnictwa2

Kategorie: Instytucje