Pismo Rady PIK do prezesów banków

Pismo Rady PIK do prezesów banków

Przegląd

Rada Polskiej Izby Książki skierowała list do prezesów banków obsługujących kredyty zabezpieczone gwarancjami BGK:

„W obliczu poważnego zagrożenia dla istnienia i rozwoju branży wydawniczo księgarskiej, spowodowanego ograniczeniami działalności gospodarczej wprowadzanymi w walce z pandemią Covid 19 bardzo istotnym wsparciem dla naszej branży jest uzyskanie kredytów a tym samym zapewnienie utrzymania płynności finansowej i miejsc pracy zabezpieczonych gwarancjami Banku Gospodarstwa Krajowego.

Polska Izba Książki, izba gospodarcza skupiająca podmioty branży wydawniczo-księgarskiej, apeluje i prosi, aby wnioski obsługiwane obecnie przez Państwa bank we współpracy z BGK zarówno małych,średnich, ale również dużych wydawnictw, hurtowni, księgarzy i wszelkich innych podmiotów gospodarczych naszej branży były rozpatrywane priorytetowo i ze szczególną uwagą.

Znaczenie branży wydawniczo-księgarskiej w przestrzeni społecznej i gospodarczej kraju jest trudne do przecenienia, wynika m. in. z faktu, że upowszechnianie czytania, dostęp do czytania i wiedzy zapewnia rozwój tych kompetencji społecznych, które w największym stopniu decydują o sukcesie jednostek i społeczeństw. Kryzys branży spowoduje dramatyczne skutki dla ich pracowników i kontrahentów biznesowych, a przede wszystkim dla polskiej kultury i nauki, dlatego firmy naszej branży starają się uchronić miejsca pracy i działalność biznesową wszelkimi dostępnymi sposobami.Przyznanie kredytu zabezpieczonego najlepszą gwarancją, jaką jest gwarancja skarbu państwa jest jedną z możliwości, które mogą być skutecznie wykorzystane.

Dlatego prosimy Pana Prezesa oraz wszystkie osoby zaangażowane w rozpatrywanie wniosków kredytowych płynących z naszego środowiska o maksymalną uwagę, życzliwość i wsparcie, zarówno dla tych mniejszych, jak i dużych przedsiębiorstw”

Kategorie: Instytucje