Pełna @ktywacja nauczycieli

Pełna @ktywacja nauczycieli

Przegląd

W czasie obowiązkowej nauki zdalnej nauczyciele tworzą w internecie grupy i dzielą poradami na temat wykorzystywania nowych technologii w nauczaniu na odległość. Z pomocą przychodzą im eksperci praktycy, którzy nagrywają filmy, organizują webinary i udostępniają pomocne dokumenty. Codziennie do grupy @ktywni na Facebooku dołącza aż kilkuset nauczycieli z różnych etapów nauczania. W momencie powstawania artykułu grupa liczyła 16447 osób – nauczycieli, wychowawców, dyrektorów z całej Polski. Oto @ktywni – nauczyciele, którzy podążają odważnie za nowoczesną edukacją, dzisiaj bliższą, niż kiedykolwiek dotąd.

Wideo webinar pt. „Ocenianie w kształceniu na odległość”, który poprowadził pod koniec marca Roman Lorens w grupie @ktywni otrzymał już kilkaset komentarzy nauczycieli, dla których ocenianie uczniów w nauce zdalnej rodzi wiele pytań. Jak i czy w ogóle oceniać uczących się zdalnie? O tym w specjalnym odcinku, który jest dostępny w grupie.

Porad na temat wykorzystywania nowoczesnych pomocy w prowadzeniu zajęć z uczniami udziela Dawid Łasiński, lider społeczności @ktywni, „pozytywnie zakręcony nauczyciel z 12-letnim stażem”, twórca popularnej postaci „Pan Belfer – nauczyciel z Internetów”, poprzez którą przy użyciu mediów społecznościowych zaraża uczniów pasją do nauki.

„Jak urozmaicić transmisję na Facebooku?”, „Program #zdalnaszkoła, a wykluczenie cyfrowe”, „Design thinking, czyli cyfrowe i analogowe pomysły na pracę z uczniami” – to tylko przykłady wielu spotkań organizowanych wśród @ktywnych, podczas których toczy się żywiołowa, merytoryczna dyskusja.

Zainteresowaniem cieszy się również formuła debat on-line, realizowanych na żywo z udziałem członków społeczności. Podczas pierwszego wirtualnego spotkania na odległość liderzy grupy przybliżyli między innymi zagadnienia prawne dotyczące edukacji zdalnej (rozporządzenia, dokumentacja, ocenianie) oraz opowiedzieli o bezpłatnych rozwiązaniach wydawnictwa MAC Edukacja dla nauczycieli i rodziców, takich jak: MAC Akademia, MAC Inspiracje, e-konferencje.

W serii „Szybki pomysł na…” Maria Zdziech z wydawnictwa MAC Edukacja, posiadająca tytuł Microsoft Innovative Educator Expert podpowiada sprawdzone sposoby na angażujące zajęcia z wykorzystaniem interaktywnych zasobów, w tym animacji 3D i wirtualnych spacerów. W nauce zdalnej multimedialne treści, dostępne teraz też w domach, mogą zachęcić uczniów do nauki przez zabawę.

– @ktywni to fantastyczni nauczyciele i edukatorzy, którzy chcą zmiany w polskiej, nieco skostniałej, szkole – mówi dr Anna Michniuk, liderka społeczności @ktywni. – W społeczności dzielę się moimi doświadczeniami związanymi z wprowadzaniem nowych mediów do procesu dydaktycznego na różnych poziomach edukacyjnych.

Wiedzą z zakresu grywalizacji i gamifikacji, gier terenowych, a także projektowania design thinking dzieli się Bartosz Chyś, lider @ktywnych. – Pasjonuję się rozwiązaniami TIK i cieszę się, że w tak licznej społeczności mogę je przybliżać – mówi. Z kolei wiedzą i doświadczeniem z pracy nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej dzieli się Anna Albrecht, autorka bloga „Szkolne Inspiracje”.

@ktywni to program dla nauczycieli wykorzystujących lub planujących wykorzystywać nowe technologie w edukacji, na zajęciach – w szkole i w przedszkolu, poszukujących inspiracji, porad, warsztatów i innych nauczycieli odkrywających nowe technologie. Biorąc udział w wideo e-konferencjach otrzymują imienne certyfikaty.

Twórcą grupy @ktywni jest czołowy polski wydawca edukacyjny Grupa MAC, który w ramach kompleksowych rozwiązań dla edukacji dostarcza do placówek nie tylko podręczniki i wyposażenie, ale także zaawansowane nowe technologie – roboty do programowania, tablice i monitory interaktywne, drukarki 3D czy atrakcyjne oprogramowanie pełne interaktywnych gotowych zajęć dostępne za darmo na czas zamknięcia placówek pod adresem www.mac.pl/publikacje

Zapraszamy do dołączenia – https://www.facebook.com/groups/MacAktywni/

Kategorie: Edukacja, Wydarzenia
Tagi: Grupa MAC