Ochrona ludności i obrona cywilna w Polsce

Przegląd

W książce przedstawiono informacje związane z ochroną ludności i obroną cywilną. Zaprezentowano wybrane problemy związane z tym zagadnieniem oraz propozycje ich rozwiązań. Poddano analizie wybrane zapisy projektu Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Informacje zawarte w książce mogą zostać wykorzystane przez studentów na potrzeby zajęć w których uczestniczą oraz przez wykładowców i pracowników administracji publicznej, jako doskonałe wsparcie merytoryczne podczas rozwiązywania problemów z różnymi zagrożeniami.

Szczegółowe informacje: www.ksiegarnia.difin.pl

Kategorie: Edukacja
Tagi: Difin