Bertelsmann przejmuje Penguin Random House

Przegląd

Koncern Bertelsmann, który dotychczas posiadał 75% udziałów w Penguin Random House przejął pozostałe 25% (które dotychczas posiadał brytyjski współwłaściciel Pearson),  za 675 milionów USD.

Penguin Random House największa na świecie grupa wydawnicza. Nowojorska grupa wydawnicza książek składa się z ponad 300 indywidualnych wydawnictw wydawniczych na sześciu kontynentach. To obecnie około 275 indywidualnych wydawców; kolejne 47 wydawnictw książek należy do monachijskiego Verlagsgruppe Random House.

Thomas Rabe, prezes i dyrektor generalny Bertelsmann i prezes zarządu Penguin Random House, powiedział: „Wzrost do 100 procent jest kamieniem milowym dla Bertelsmann. Staniemy się wyłącznym właścicielem największej na świecie grupy wydawniczej, która wyznacza standardy swoją kreatywną różnorodnością, globalną siłą marketingową i siłą handlową. W nadchodzących latach będziemy nadal rozszerzać działalność Penguin Random House, także poprzez  przejęcia. Wydawnictwo książkowe to integralna część tożsamości Bertelsmanna. Dla nas i naszych akcjonariuszy transakcja jest atrakcyjna handlowo, ponieważ udział akcjonariuszy Bertelsmann w zysku grupy wzrośnie o ponad 70 milionów euro rocznie. ”

W 2018 r. przychody Bertelsmann wyniosły 3,4 mld EUR, a  zysk operacyjny 528 mln EUR.

W 2018 r. 481 tytułów Penguin Random House znalazło się na listach bestsellerów „New York Times”, z czego 69 zdobyło pierwsze miejsce.