Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Przegląd

W prezentowanym wydaniu książki uwzględniono przede wszystkim zmiany w zakresie wymogów formalnoprawnych dotyczących publikacji sprawozdań finansowych przez emitentów papierów wartościowych, jak również nowe standardy dotyczące badania sprawozdań finansowych.

Wskazano na zmiany, jakie zaszły w sprawozdawczości finansowej według MSSF. Autorzy uwzględnili zmiany prawne w składaniu sprawozdań finansowych od 2018 roku.

Zwrócono uwagę na zmniejszenie znaczenia „papierowego” zasobu KRS i przejmowaniu tej funkcji przez dostęp online dzięki portalowi eKRS.

Szczegółowe informacje: https://bit.ly/2JaZ2xQ

Kategorie: Biznes i Ekonomia
Tagi: Difin