Polska Fundacja Fantastyki Naukowej

Polska Fundacja Fantastyki Naukowej to nowa inicjatywa pasjonatów fantastyki oraz osób związanych ze środowiskiem naukowym. Celem Fundacji  jest popularyzowanie fantastyki naukowej, szczególnie polskiej, promowanie jej zarówno w kraju jak i poza jego granicami.

Fundacja planuje  organizowanie corocznego konkursu  literackiego oraz wydawanie i tłumaczenie na języki obce antologii z utworami znanych oraz debiutujących autorów. Pragnąc włączyć się w szeroko pojętą działalność kulturalno-oświatową, będzie też organizowała spotkania z literatami i naukowcami różnych specjalizacji, aby przybliżać poruszane w fantastyce naukowej zagadnienia.

W planach Instytucji jest także utworzenie i przyznawanie nagrody, która wyróżniając w równym stopniu wartości literackie oraz naukowe ma należycie honorować autorów gatunku fantastyki oraz podkreślać ich wkład w jego rozwój.

Rada Fundatorów:
Łukasz Marek Fiema
Grzegorz Czapski
Tomasz Majkowski
Michał Selke
Robert Rejmaniak

Rada Programowa:
prof. dr hab. Marek Sarna
dr hab. prof. UAM Grażyna Gajewska
dr hab. prof. UW Paweł Frelik
dr hab. Grzegorz Brona
dr Jacek Kurek

Zarząd:
Grzegorz Młodawski
Magdalena Świerczek-Gryboś
Dawid Wiktorski
Gabriela Tyńska

 

źródło PFFN

Kategorie: Wydarzenia