Nagrody im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego 2019 wręczone

Laureatem Nagrody Głównej uhonorowany został serbski historyk prof. Vojislav Pavlović i jego praca pt. „De la Serbie vers la Yougoslavie. La France et la naissance de la Yougoslavie: 1878-1918”.

Prof. Vojislav Pavlović jest dyrektorem Instytutu Bałkanistyki Serbeskiej Akademii nauk i Sztuk w Belgradzie. W pracy naukowej zajmuje się stosunkami międzynarodowymi w XX wieku, historią Bałkanów w XIX i XX wieku, historią obszaru jugosłowiańskiego i czasem zimnej wojny,.

Nagroda Główna wynosi 15 tysięcy złotych ( ok 3.500 Euro)

Po raz pierwszy w historii nagrody im W.Felczaka i H.Wereszyckiego wręczona została również nagroda specjalna. Odebrali ją francuscy twórcy komiksu o Witoldzie Pileckim „Le rapport W – Infiltré à Auschwitz”, rysownik Gaetan Nocq i autorka kometarza prof.historii Isabelle Davion.

 

 

Kategorie: Nagrody