Znamy wyniki naboru dodatkowego do Wrocławskiego Programu Wydawniczego 2019

Znamy tytuły książek dofinansowanych w naborze dodatkowym do tegorocznej odsłony Wrocławskiego Programu Wydawniczego – działania, którego celem jest wspieranie wydawnictw w publikacji książek i czasopism związanych z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem.

Celem Wrocławskiego Programu Wydawniczego jest wspieranie wydawców podejmujących tematy związane z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem, których działania nie mieszczą się w ramach komercyjnego rynku wydawniczego. Pomysły na publikacje można zgłaszać w dwóch kategoriach: mogą być nimi książki poświęcone Wrocławiowi lub regionowi albo prezentujące dowolną dziedzinę twórczości czasopisma o profilu kulturalno-artystycznym. Od 2016 roku w ramach Programu wydano ponad 50 książek i numerów czasopism.

Do naboru dodatkowego zgłoszono 11 wniosków. Po etapie oceny formalnej i oceny eksperckiej pod obrady Komisji Konkursowej trafiło 7 projektów książek. Komisja zadecydowała o przyznaniu wkładu finansowego w 6 projektów:

KSIĄŻKI:

  • Szalejów”, Maciej Bobula, wydawnictwo j – 14 000,00 zł,
  • „Wyższa czułość”, Agnieszka Kłos, wydawnictwo j – 10 000,00 zł,
  • „GENERATOR/Lech Twardowski”, Anna Markowska, Lech Twardowski, Marek Śnieciński, Marcin Ludwin, Anna Chmielarz, Andrzej Turowski, Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – 45 000,00 zł,
  • „Pomiędzy prywatnym a publicznym. Życie codzienne we Wrocławiu w latach 1938–1944”, dr Joanna Hytrek–Hryciuk, Via Nova, 40 000,00 zł,
  • „Kiedy śpiewał Cohen”, Gabriel Leonard Kamiński, Oficyna Wydawnicza ATUT – 6 000,00 zł,
  • „Nauczyciel przedwojenny. Narodziny i funkcjonowanie mitu”, Krzysztof Uściński, Oficyna Wydawnicza ATUT – 15 000,00 zł.

Decyzje Komisji Konkursowej były oparte na ocenach ekspertów, powiązaniu publikacji z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem oraz potencjale promocyjnym dla miasta i regionu.

Kolejna okazja, by zdobyć dofinansowane do wydania książki lub czasopisma już wkrótce – nabór do Wrocławskiego Programu Wydawniczego na 2020 rok potrwa między 4 a 29 listopada 2019 roku.

 

 

Kategorie: Instytucje