Nakład wyczerpany! Dodruk eseju „Caravaggio. Światło i cień” Herlinga-Grudzińskiego

Nakład wyczerpany! Dodruk eseju „Caravaggio. Światło i cień” Herlinga-Grudzińskiego

Przegląd

W związku z dużym zainteresowaniem i wyczerpaniem nakładu „Caravaggio. Światło i cień” Instytut Książki postanowił wznowić tomik wydany w maju  w serii „Ważne Teksty, Wybitni Twórcy”.Dwujęzyczne polsko-włoskie wydanie eseju ukazało się nakładem Instytutu Literackiego w Paryżu i Instytutu Książki.

Sam autor w rozmowie ze Zdzisławem Kudelskim, którą opublikowano na łamach „Tygodnika Literackiego (1990, nr 10), mówił o swym dziele tak:

„[…] szkic o Caravaggiu jest w pewnym sensie detektywistyczny, dlatego że ukazuje rzecz, o której dotychczas historycy sztuki nie pisali: o prawdopodobieństwie pewnych związków Caravaggia z filozofią Giordana Bruna, heretyka spalonego na Campo dei Fiori. […] Opieram się na kronikach, na jakichś analogiach, zestawieniach w sposób świadomy literacko. […] nie mam tak zwanej spontanicznej wyobraźni pisarskiej i muszę mieć coś, na czym mogę się oprzeć. Wychodząc od jakichś kronik, niekoniecznie trzymam się ich rygorystycznie […]. Znajduję w tym wielkie upodobanie. Nie będę powtarzał banałów o »śmierci powieści« […] obwieszcza się ją co pewien czas, a potem po dwóch czy trzech latach ukazuje się jakaś znakomita powieść […] pisarstwo, które ma rzeczywiście jakiś walor, jest zawsze grą z czytelnikiem. Chodzi tylko o to, czy można do niej czytelnika zaprosić, czy daje się on do niej zaprosić. […] Największą przyjemność może sprawić pisarzowi, jeśli czytelnik usłyszy sygnał, który autor świadomie dał, a nie jest pewien, czy zostanie usłyszany. To jest swego rodzaju gra. Na ogromną skalę uprawiał ją Gombrowicz”.

Książkę można zamówić na stronie internetowej sklepu Instytutu Książki.

Kategorie: Wydarzenia