Komentarz do Konstytucji RP Art. 30, 31, 32, 33

Przegląd

Prezentowany tom stanowi pierwszą część serii wydawniczej, która w ciągu kilku najbliższych lat ukaże się nakładem wydawnictwa Difin.

Seria ta będzie komentarzem do przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., zaś w jednym tomie znajdzie się od kilku do kilkunastu komentowanych przepisów. Od uchwalenia przez Zgromadzenie Narodowe Konstytucji minęło już ponad dwadzieścia lat, co pozwala na odpowiedni dystans do poszczególnych rozwiązań ustrojowych oraz wykorzystanie dość już dużego dorobku doktryny prawa, jak i orzecznictwa sądów i trybunałów, w tym zwłaszcza Trybunału Konstytucyjnego.

Nowością w stosunku do innych, występujących już na rynku  wydawniczym komentarzy będzie przede wszystkim kompletność analizy oraz wzajemna komplementarność. Ujęcie monograficzne pozwoli na najbardziej optymalną szczegółowość analizy.

Każdy tom będzie miał odrębnego autora lub autorów, a będą nimi wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, przede wszystkim profesorowie z Uniwersytetu SWPS oraz z innych, wiodących ośrodków akademickich. Seria wydawnicza rządzi się swoimi prawami. W każdym tomie będzie zachowana jednolita struktura wewnętrzna, odwołanie do wcześniejszych polskich regulacji konstytucyjnych oraz kwestii ujętych w dokumentach i umowach międzynarodowych, a także geneza i istota określonych instytucji prawnych. Kwestie komparatystyczne zostały świadomie ograniczone do porównań odpowiednich przepisów z regulacjami występującymi w innych państwach Unii Europejskiej. Pozwoli to, wskazanie odpowiedniego tła ustrojowego dla rozwiązań przyjętych w Polsce. Każdy tom będzie wieńczyć bibliografia wykorzystanych opracowań naukowych.

Szczegółowe informacje: www.ksiegarnia.difin.pl

Tagi: Difin