NKB: doskonała wykładnia treści biblijnych

„Księga Sędziów. Rozdziały 6-12” autorstwa ks. Dariusza Dziadosza to najnowszy tom wydany w rozpoznawalnej i cenionej serii Nowy Komentarz Biblijny. Wydawcą serii, która ukazuje się od 2005 r., jest Edycja Świętego Pawła.


Książki z serii Nowy Komentarz Biblijny (NKB) przeznaczone są dla teologów i biblistów, ale inspirację mogą tu znaleźć wszyscy zainteresowani pogłębianiem wiedzy biblijnej. Chcący znać kontekst powstania poszczególnych ksiąg, tło historyczne, realia polityczne etc. A w konsekwencji wiedzieć, co i dlaczego jest do nas kierowane.

Seria jest owocem współpracy wielu ośrodków i środowisk teologicznych w Polsce. W zespole redakcyjnym pierwszego wydania znaleźli się: ks. prof. Antoni Paciorek (KUL) –przewodniczący, ks. prof. Roman Bartnicki (UKSW), ks. prof. Tadeusz Brzegowy (PAT), ks. prof. Antoni Tronina (KUL) oraz ks. prof. Julian Warzecha (UKSW).

Komentarze są metodycznie wszechstronne, uwzględniają filologię, analizę literacką, historię powstania tekstu, tło historyczne i archeologiczne, teksty paralelne biblijne i pozabiblijne. Niemniej – mając na uwadze szeroki krąg odbiorców – unikają nadmiernego przeciążenia szczegółami dla specjalistów. Poszczególne tomy odznaczają się podobnym układem, zachowując jednak charakter autorski.

Warto odnotować, że seria Nowy Komentarz Biblijny została wyróżniona przez Kapitułę Nagród Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2017.

 

edycja.com.pl