Zapraszamy na promocję książki „Deus ex metaphora. Bóg filozofów i jego funkcje” Stefana Klemczaka

Przegląd

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Biblioteka Jagiellońska zapraszają na promocję książki Deus ex metaphora. Bóg filozofów i jego funkcje autorstwa Stefana Klemczaka

W dyskusji towarzyszącej promocji wezmą udział:
prof. dr hab. Tadeusz Gadacz
dr hab. Jakub Gomułka, prof. UP
oraz Autor

Dyskusja dotyczyć będzie znaczenia filozoficznych formuł „tego, co boskie”, odrębnych od formuł religijnych. Spór pomiędzy fenomenologiem, analitykiem oraz autorem książki dotyczył będzie następujących kwestii: czy rzeczywiście w tradycji filozoficznej można wskazać koncepcję „boga bez religii”? Dlaczego w dotychczasowych interpretacjach zagadnienia utożsamiano ujęcia religijne i filozoficzne wbrew intencjom licznych filozofów? Jakie funkcje pełnią formuły boskości w tworzeniu obrazów świata? Czy pojawiające się w poszukiwaniach filozoficznych formuły „tego, co boskie” są sposobami gwarantowania ładu w świecie oraz prawomocności teorii?
Można spodziewać się, że poruszone zostaną także inne problemy, na przykład dotyczące obecności języka metaforycznego w filozofii czy konsekwencji epistemologicznych.

Spotkanie odbędzie się 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 17.00 w Bibliotece Jagiellońskiej

 

https://www.facebook.com/events/367470047218101/

Kategorie: Wydarzenia