Przyznano Nagrody Historyczne POLITYKI 2019

Przegląd

Dzisiaj, 7 maja w redakcji POLITYKI zostały wręczone Nagrody Historyczne POLITYKI 2019 za książki o najnowszej historii Polski wydane w 2018 roku.

Po raz pierwszy Nagrody zostały przyznane w 1959 r.  –  w tym roku  obchodzimy ich 60-lecie. Nagród nie przyznano tylko dwukrotnie – w roku 1965 i 1981.  Przez ten czas POLITYKA nagrodzila aż 187 laureatów (z pełną listą można się zapoznać na polityka.pl/nagrodyhistoryczne).

Pomysłodawcą Nagrody i Przewodniczącym Jury od samego początku jest red. Marian Turski. W skład Jury przyznającego Nagrody Historyczne wchodzili i wchodzą  wybitni polscy historycy oraz przedstawiciele tygodnika POLITYKA, a wyróżnione prace – w ogromnej większości – weszły na trwałe do polskiej historiografii. W przeszłości grono jurorów zasilali profesorowie: Krystyna Kersten,  Juliusz Bardach, Wojciech Wrzesiński, Jerzy Holzer, Stefan Kieniewicz, Feliks Tych, Jerzy Tomaszewski, Czesław Madajczyk, Jerzy Topolski.

Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach: prace naukowe,   popularnonaukowe,  pamiętniki,  wydawnictwa źródłowe. POLITYKA przyznaje także nagrodę za debiut.

W dziale prac naukowych nagrodę odebrał Łukasz Garbal  za  książkę pt. Jan Józef Lipski. Biografia źródłowa  – opowieść  o  niezwykłym człowieku, który w PRL-owskiej rzeczywistości znajdował się ze swoim sposobem myślenia poza partią i kościołem, najbardziej wpływowymi środowiskami, o jego odwadze i niezależności, ale także  o cenie, którą trzeba było za to zapłacić. (wyd. IPN i Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie)

Za książkę w kategorii popularnonaukowe nagrodę odebrał duet Anna Bikont i Helena Łuczywo za biografię Jacka Kuronia („Jacek”, wyd. Czarne i Agora SA).

Autorki,  choć same dobrze znały i były zaprzyjaźnione z legendarnym opozycjonistą,  zdobyły się na szczerą, miejscami odbrązowiającą biografię, jednocześnie przypominając jego ogromne zasługi.

W  dziale pamiętników i wspomnień nagrodę przyznano Dominikowi Czapigo za opracowanie książki Hanny Świdy-Ziemby Uchwycić życie. Wspomnienia, dzienniki i listy 1930-1989 (Ośrodek KARTA). Uderzająca jest  niezwykła niepodległość myśli  i przenikliwość autorki, profesor socjologii i  działaczki Solidarności. Jej notatki skłaniają do nowego spojrzenia na zdarzenia znane i opisane wcześniej w historiorafii.

Najlepszym debiutem okazała się książka Olgi Linkiewicz pt.  Lokalność i nacjonalizm. Społeczności wiejskie w Galicji Wschodniej w dwudziestoleciu miedzywojennym opublikowana przez  Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych  Universitas.

Autorka, łącząc warsztat etnologa i historyka odpowiada na pytania jak uprawiać i pisac historię antropologiczną. Pozycja obowiązkowa dla badaczy kultur pogranicza i procesów narodotwórczych.

W kategorii wydawnictwa źródłowe zwyciężyła sześciotomowa edycja  Dzienników Michała Römera, wydana przez Ośrodek KARTA.

Notatki zapisywane przez ponad trzydzieści lat, od  1911 do 1945 umożliwiają nam niezwykłą podróż w przeszłość. Każdy tom jest wielowątkowym opisem, w którym miesza się życie polityczne, codzienność, kwestie gospodarcze, społeczne, wojny i wielkie międzynarodowe wydarzenia, historia spoleczności zamieszkujących Kresy.

Nagrodę za ich opracowanie i redakcję przyznano Agnieszce Knyt, Janowi Sienkiewiczowi i Rimantasowi Miknysowi.

 

Obecny skład Jury Nagród Historycznych POLITYKI:

prof. dr hab.  Włodzimierz Borodziej, prof . dr hab.  Dariusz Stola, dr hab. Bożena Szaynok, red. Marian Turski (Przewodniczący),  prof. Wiesław Władyka,  dr hab. Marcin Zaremba.

 

Kategorie: Nagrody