Scenariusze zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży

Przegląd

Poradniki zawierają propozycje programów zajęć socjoterapeutycznych przygotowanych przez praktyków, którzy na co dzień w swojej pracy zawodowej stosują metodę socjoterapii. Scenariusze odnoszą się do do różnych grup wiekowych oraz obejmują różnego rodzaju zaburzenia zachowania czy trudności wychowawcze.

Programy socjoterapeutyczne dotyczą m.in.:
– rozwijania motywacji do nauki oraz zainteresowań u dzieci ze szkoły podstawowej;
– wzmacniania rozwoju osobistego oraz postrzegania siebie i swoich możliwości na tle grupy rówieśniczej;
– rozwijania umiejętności radzenia sobie z przykrymi emocjami w konstruktywny sposób pozbawiony agresji;
– rozwijania umiejętności komunikacyjnych, rozwiązywania konfliktów i współpracy w sytuacji rozbieżności dotyczących interesów czy poglądów;
– podnoszenia samooceny i poczucia własnej wartości u młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, przejawiającej agresywne lub wycofujące się zachowania, a także mającej problemy, np. ze środkami psychoaktywnymi.

Więcej informacji:  https://bit.ly/2IHpiRl 

ksiegarnia.difin.pl

Tagi: Difin