Małgorzata Łukasiewicz i Marcin Szuster laureatami Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego

Małgorzata Łukasiewicz i Marcin Szuster laureatami Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego

Przegląd

12 kwietnia wręczono w Gdańsku Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego.

Za całokształt twórczości uhonorowana została Małgorzata Łukasiewicz, która z języka niemieckiego przełożyła dzieła m.in. Jürgena Habermasa, Theodora W. Adorna, Friedricha Nietzschego, Hermanna Hessego czy W.G. Sebalda.

Jury przyznało nagrodę za przekład dzieła – Marcinowi Szusterowi, który z języka angielskiego przetłumaczył powieść Djuny Barnes pt. „Ostępy nocy”.

W tegorocznej edycji do nagrody za całokształt twórczości zgłoszono 34 kandydatury, a do nagrody za przekład jednego dzieła – 99 tłumaczeń.

Kategorie: Nagrody