Nabór zgłoszeń do XVIII edycji Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida

Nagroda im. Cypriana Kamila Norwida przyznawana jest corocznie za wybitne za wybitne dzieło bądź kreację, artystom tworzącym lub mieszkającym na Mazowszu. Nagrody przyznawane są corocznie w czterech kategoriach: muzyka, sztuki plastyczne, literatura i teatr.

Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać oddziały ogólnopolskich związków twórczych, uczelnie wyższe, instytucje kultury, wydawnictwa i redakcje działające na terenie województwa mazowieckiego, twórcy indywidualni, a także członkowie Kapituł.

Organizatorzy zapraszają oddziały ogólnopolskich związków twórczych, uczelnie wyższe, instytucje kultury, wydawnictwa i redakcje oraz twórców indywidualnych i członków kapituł nagrody do zgłaszania kandydatów do Nagrody im. C. K. Norwida, tworzących na Mazowszu w kategoriach:

LITERATURA, MUZYKA, SZTUKI PLASTYCZNE, TEATR

za dzieło lub kreację powstałe w 2018 r. oraz do

NAGRODY „DZIEŁO ŻYCIA”

za całokształt twórczości.

Zgłoszenie można wypełnić w formie elektronicznej lub pisemnie, przesyłając wypełniony wniosek na adres:

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego
Plac Bankowy 3/5
00-142 Warszawa
(z dopiskiem „Nagroda Norwida”)

lub na e-mail: nagrodanorwida@mazovia.pl.

Termin zgłaszania kandydatur upływa 17 maja 2019 r.

Laureatów poznamy 24 września, w dniu urodzin Patrona Nagrody.

 

 

szczegółowe informacje https://norwid.mazovia.pl/nagroda/

Kategorie: Nagrody