Trwa przyjmowanie zgłoszeń do Nagrody Transatlantyk 2019

Trwa przyjmowanie zgłoszeń do Nagrody Transatlantyk 2019

Przegląd

Już po raz piętnasty Instytut Książki zaprasza do zgłaszania kandydatur do Nagrody Transatlantyk – dorocznej nagrody dla wybitnego popularyzatora literatury polskiej za granicą. Jej celem jest uhonorowanie osoby, która ma szczególne osiągnięcia w zakresie promocji literatury polskiej na świecie . Laureatami Nagrody Transatlantyk mogą być tłumacze, wydawcy, krytycy, animatorzy życia kulturalnego.

Wyboru laureata dokonuje Kapituła Nagrody w składzie: Stanley Bill, Lajos Pálfalvi, Ewa Thompson, Maciej Urbanowski, Alois Woldan. Przewodniczy jej Dyrektor Instytutu Książki.

Nagrodę stanowi 10.000 EUR oraz statuetka autorstwa Łukasza Kieferlinga.

Dotychczas laureatami Transatlantyku byli:

2005 – Henryk Bereska (Niemcy)
2006 – Anders Bodegård (Szwecja)
2007 – Albrecht Lempp (Niemcy)
2008 – Ksenia Starosielska (Rosja)
2009 – Biserka Rajčić (Serbia)
2010 – Pietro Marchesani (Włochy)
2011 – Vlasta Dvořáčková (Czechy)
2012 – Yi Lijun (Chiny)
2013 – Karol Lesman (Holandia)
2014 – Bill Johnston (USA)
2015 – Laurence Dyèvre (Francja)
2016 – Constantin Geambaşu (Rumunia)
2017 – Lajos Pálfalvi (Węgry)
2018 – Antonia Lloyd-Jones (Wielka Brytania)

Do Nagrody mogą kandydować wyłącznie obywatele innych państw (także Polacy z obcym paszportem). Zgłoszeń kandydatów mogą dokonywać polskie i zagraniczne instytucje zajmujące się upowszechnianiem kultury, ośrodki naukowe, wydawnictwa, stowarzyszenia twórcze, osoby prywatne.

Kandydatury należy nadsyłać do Instytutu Książki (ul. Wróblewskiego 6, PL 31-148 Kraków, fax: +48 12 429 38 29) pocztą, faksem lub e-mailem (a .bobr@bookinstitute.pl, office@bookinstitute.pl) do 31 marca 2019 r.

Poza opisem zasług kandydata, wniosek powinien zawierać jego dane adresowe, a także dane zgłaszającego. W przypadku osób proponowanych do Nagrody po raz kolejny, wystarczy ponowić zgłoszenie mailem lub przesłać uzupełnienie.

Kategorie: Nagrody