O Norwidzie komparatystycznie

Przegląd

 

O Norwidzie komparatystycznie
red. Magdalena Siwiec

ISBN: 978-83-233-4523-7

NOWOŚĆ

Celem książki O Norwidzie kpmparatystycznie. jest ukazanie twórczości, zarówno literackiej, jak i plastycznej, polskiego poety – uznawanego za „zjawisko osobne” w naszej kulturze — w ujęciu komparatystycznym. Taka perspektywa ma z jednej strony wyeksponować niepowtarzalność, swoistość jego dzieła, z drugiej zaś — jego przynależność do ówczesnych światowych tendencji ideowych i estetycznych. Badacze, norwidolodzy i komparatyści, analizując wypowiedzi pisarza, wskazują możliwe nawiązania Norwida do tych tendencji, a także sposób, w jaki podejmuje on twórczy dialog z tradycją, wypracowując własny model kultury.

www.wuj.pl