Rozpoczęto przyjmowanie zgłoszeń do Nagrody im. Jana Długosza

Rozpoczęto przyjmowanie zgłoszeń do Nagrody im. Jana Długosza

Przegląd

Konkurs o Nagrodę im. Jana Długosza jest wyjątkową inicjatywą, która popularyzuje i nagradza dzieła wnoszące istotny wkład w rozwój nauki i kultury.

Do Konkursu mogą przystąpić wszystkie wydawnictwa, które w 2018 r. wydały publikacje z dziedziny szeroko pojętej humanistyki. Utwór musi być napisany w języku polskim, przez polskiego autora. Do konkursu każde wydawnictwo może zgłosić najwyżej 3 tytuły. Spośród zgłoszonych przez wydawnictwa publikacji Jury konkursu wybiera 10 nominowanych pozycji, które ubiegają się o nagrodę główną.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 31 maja 2019 r. 

Laureata poznamy 24 października 2019 roku.

Kategorie: Nagrody