Transatlantyk po raz piętnasty

Transatlantyk po raz piętnasty

Przegląd

Celem Nagrody Transatlantyk jest uhonorowanie osoby, która ma szczególne osiągnięcia w zakresie promocji literatury polskiej na świecie. Laureatami Nagrody Transatlantyk mogą być tłumacze, wydawcy, krytycy, animatorzy życia kulturalnego.

Na nagrodę składa się 10.000 EUR oraz statuetka autorstwa Łukasza Kieferlinga.

Wyboru laureata dokonuje Kapituła Nagrody w składzie: Stanley Bill, Lajos Pálfalvi, Ewa Thompson, Maciej Urbanowski, Alois Woldan. Przewodniczy jej Dyrektor Instytutu Książki.

Do Nagrody mogą kandydować wyłącznie obywatele innych państw (także Polacy z obcym paszportem). Zgłoszeń kandydatów mogą dokonywać polskie i zagraniczne instytucje zajmujące się upowszechnianiem kultury, ośrodki naukowe, wydawnictwa, stowarzyszenia twórcze, osoby prywatne.

Dotychczas laureatami Transatlantyku byli:

2005 – Henryk Bereska (Niemcy)
2006 – Anders Bodegård (Szwecja)
2007 – Albrecht Lempp (Niemcy)
2008 – Ksenia Starosielska (Rosja)
2009 – Biserka Rajčić (Serbia)
2010 – Pietro Marchesani (Włochy)
2011 – Vlasta Dvořáčková (Czechy)
2012 – Yi Lijun (Chiny)
2013 – Karol Lesman (Holandia)
2014 – Bill Johnston (USA)
2015 – Laurence Dyèvre (Francja)
2016 – Constantin Geambaşu (Rumunia)
2017 – Lajos Pálfalvi (Węgry)
2018 – Antonia Lloyd-Jones (Wielka Brytania)

Kandydatury należy nadsyłać do Instytutu Książki (ul. Wróblewskiego 6, PL 31-148 Kraków, fax: +48 12 429 38 29) pocztą, faksem lub e-mailem (a.bobr@bookinstitute.pl, office@bookinstitute.pl) do 31 marca 2019 r.

więcej TUTAJ

Kategorie: Nagrody