MKiDN i MSZ podpisały porozumienie w sprawie promocji polskiej kultury za granicą

MKiDN i MSZ podpisały porozumienie w sprawie promocji polskiej kultury za granicą

Przegląd

Kluczowym założeniem podpisanego przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego wicepremiera Piotra Glińskiego oraz szefa polskiej dyplomacji Jacka Czaputowicza porozumienia o współpracy w zakresie promocji kultury polskiej za granicą jest poszerzenie zakresu oddziaływania instytucji polskiej kultury, aby ich potencjał był skutecznie wykorzystywany przez placówki dyplomatyczne RP na rzecz promocji Polski i polskiej kultury to kluczowe założenie.

Nigdy dotąd Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie miały okazji tak intensywnie i wielowymiarowo współpracować na rzecz wspólnego celu, jakim jest promocja polskiej kultury na całym świecie – podkreślał wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński. – Jestem przekonany, że połączenie sił środowiska kultury i dyplomacji, przyniesie dla promocji polskiej kultury za granicą jak najlepsze efekty – dodał.

Dobra współpraca resortów spraw zagranicznych oraz kultury i dziedzictwa narodowego jest kluczowa dla budowania pozytywnego obrazu Polski za granicą oraz pokazywania bogatego dziedzictwa kulturalnego naszego kraju – mówił z kolei minister Jacek Czaputowicz podczas dzisiejszej uroczystości podpisania porozumienia.

Podpisane we wtorek porozumienie jest efektem kilkumiesięcznych prac Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dokument ustala ramy współpracy obu resortów przy programowaniu i realizacji projektów dotyczących promocji kultury polskiej za granicą. Programy te pozwolą na wykorzystanie potencjału polskich instytucji kultury o uznanym dorobku, których wysoko wykwalifikowane kadry, ich wiedza i doświadczenie są dla promocji polskiej kultury nie do przecenienia.

– Projekty promujące kulturę polską realizują najważniejsze priorytety polityki zagranicznej. W tym miejscu chciałbym podziękować Panu Premierowi Glińskiemu za utworzenie odrębnego programu MKiDN  dla realizacji projektów w krajach o istotnym dla nas znaczeniu politycznym i gospodarczym – powiedział szef polskiej dyplomacji.

Porozumienie wejdzie w życie z początkiem 2019 r. W pierwszym roku jego funkcjonowania zostało już zabezpieczone ponad 6 mln zł na utworzenie nowego programu skierowanego do narodowych i współprowadzonych instytucji kultury. W ramach programu będą realizowane projekty w krajach kluczowych z punktu widzenia polskiej polityki zagranicznej.

Na mocy porozumienia oba ministerstwa będą również koordynowały działania w ramach własnych finansowych mechanizmów wsparcia, jak też wzmocnią wspólne działania komunikacyjne. Ponadto, oba resorty będą razem prowadziły szkolenia oraz zadbają o jak najlepszy przepływ informacji pomiędzy podległymi im jednostkami.

 

za MKiDN

Kategorie: Instytucje
Tagi: MKiDN