KOPIPOL – lista poszukiwanych autorów

KOPIPOL – lista poszukiwanych autorów

Przegląd

Stowarzyszenie KOPIPOL opublikowało informację na temat twórców utworów naukowych i technicznych będących ustalonymi uprawnionymi w ramach repartycji indywidualnej prowadzonej dla lat podziałowych 2007- 2017, którzy dotychczas nie zostali odnalezieni – nie odebrali wynagrodzeń przysługujących im na podstawie art. 20 i 201 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności:
a) tytuły utworów,
b) imiona i nazwiska ustalonych uprawnionych, którzy nie zostali odnalezieni – nie podjęli ww. kwot,
c) imiona i nazwiska lub nazwy właściwych wydawców.

Lista poszukiwanych uprawnionych tutaj.

KOPIPOL  zaprasza także wszystkich twórców utworów dzieł naukowych i technicznych do korzystania z wyszukiwarki uprawnionych autorów, za pomocą której można sprawdzić uprawnienie twórcy do wynagrodzenia w ramach repartycji indywidualnej oraz wygenerować i uzupełnić komputerowo wszystkie dokumenty niezbędne do odebrania należnych środków. Wyszukiwarki kliknij tutaj.

 

 

Tagi: KOPIPOL