Promocja książki Magdaleny Banaszkiewicz „Turystyka w miejscach kłopotliwego dziedzictwa”

Przegląd

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Biblioteka Jagiellońska zapraszają na promocję książki Magdaleny Banaszkiewicz „Turystyka w miejscach kłopotliwego dziedzictwa”

Książka przedstawia fenomen transformacji dziedzictwa socjalistycznego pod wpływem rozwoju turystyki w Europie Środkowo-Wschodniej. Za klucz interpretacyjny dla analizy zjawisk turystycznych posłużyły najważniejsze koncepcje badawcze wypracowane w ostatnich latach na gruncie antropologii i socjologii turystyki, skupiające się wokół problematyki doświadczenia turystycznego oraz jego roli w tworzeniu i funkcjonowaniu atrakcji turystycznych.

W dyskusji towarzyszącej promocji udział wezmą:

Paweł Cywiński, portal Post-turysta.pl

Agnieszka Konior, Instytut Kultury, WZiKS UJ

Zygmunt Kruczek, Wydział Turystyki i Rekreacji AWF Kraków

Michał Kuryłowicz, Instytut Rosji i Europy Wschodniej, UJ

oraz Autorka

Spotkanie poprowadzi: Paweł Plichta, Instytut Studiów Międzykulturowych UJ

[…] książka jest jedna z pierwszych polskich prac, które podejmują tytułowa problematykę w sposób tak szeroki, wypełniając jednocześnie pewna lukę istniejącą w literaturze turystycznej. Warto podkreślić, ze próba wypełnienia tej luki jest tym cenniejsza, że cechuje ją podejście interdyscyplinarne, a przedstawione analizy, interpretacje i stanowiska w dużej części znajdują oparcie w badaniach empirycznych.

Prof. dr hab. Wiesław Alejziak

Operując plastycznym językiem, autorka wprowadza czytelnika w interesującą ją problematykę; swobodnie kreśli granice pola badawczego, nie tracąc z oczu szerokiego horyzontu wielości możliwych spojrzeń wynikających z różnych metodologii i dyscyplin naukowych, w których kręgu zainteresowań pozostaje turystyka.
Dr hab. Łukasz Gaweł

Spotkanie odbędzie się 27 listopada (wtorek) o godzinie 18.00 w Bibliotece Jagiellońskiej

 

 

 

https://www.facebook.com/events/320637182058533/

Kategorie: Wydarzenia