Podyplomowe Studia Polityki Wydawniczej i Księgarstwa UW. Inauguracja nowego roku akademickiego

Podyplomowe Studia Polityki Wydawniczej i Księgarstwa UW. Inauguracja nowego roku akademickiego

Przegląd

23 listopada rozpoczęła się kolejna edycja Podyplomowych Studiów Polityki Wydawniczej i Księgarstwa, działających na Uniwersytecie Warszawskim w ramach Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii. Oficjalnego otwarcia dokonała i indeksy słuchaczom wręczyła prof. Anna Kamler, prodziekan WDIB. Wykład inauguracyjny Problemy polskiego rynku książki z perspektywy PIK wygłosił Włodzimierz Albin, prezes Polskiej Izby Książki i szef Wolters Kluwer. 24 i 25 listopada w zagadnienia dotyczące obecnej sytuacji księgarstwa wprowadził słuchaczy Jerzy Okuniewski (wiceprezes Książnicy Polskiej i wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Księgarzy Polskich), wykład o przemyśle książkowym na świecie miał Paweł Waszczyk (red. nacz. „Biblioteki Analiz” i portalu rynek-ksiazki.pl); cykl zajęć Panorama polskiego rynku książki zapoczątkował dr Grzegorz Boguta (Doradztwo Wydawnicze GAB).

PSPWiK utworzono przy Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW w 1998 r., ich pierwszym szefem był prof. Radosław Cybulski, sekretarzem zaś Dorota Myko. Obecnie sekretarzem naukowym jest dr Agnieszka Chamera-Nowak, a za całość odpowiada dr hab. Marek Tobera – od 2002 r. współorganizator i sekretarz, od 2006 r. kierownik.

Program studiów obejmuje szeroko pojętą problematykę współczesnego rynku książki. Podstawowe przedmioty to Zarządzanie wydawnictwem (prowadzi Włodzimierz Albin – prezes PIK, szef Wolters Kluwer, przy współudziale Kariny Smolak i Jarosława Michalskiego z WK) oraz Marketing wydawniczy (Jacek Włodarczyk – BMR, wirtualnywydawca.pl). Znaczną liczbę godzin przewidziano także na Prawo autorskie (mec. Andrzej Karpowicz – Kancelaria Juris), Zarządzanie redakcją (Barbara Miecznicka – Difin), Poligrafię i edytorstwo (Andrzej Palacz – Inicjał, wydawca.com.pl), Obrót prawami autorskimi, Budowanie listy wydawniczej (Beata Stasińska – WAB), Produkcję w wydawnictwie (Iwonna Stefańska), Relacje międzysektorowe, Audiobooks (Arkadiusz Seidler – Audioteka), Książkę i prawo (Grzegorz Majerowicz – wiceprezes PIK, IPS-ABE), Książkowe public relations (dr Andrzej Rostocki – Polskie Towarzystwo Socjologiczne).

Prócz już wymienionych, wśród wykładowców są także m.in.: red. Hanna Maria Giza-Toman (PR II), red. Piotr Dobrołęcki („Magazyn Literacki Książki”), Maciej Foks (UW), Krzysztof Gutowski (plagiat.pl), Piotr Kierył (RM), Jarosław Matuszewski (WSiP), ks. Leszek Skorupa (Jedność), dr Michał Zając (UW), Jolanta Zyzek (Book Book).

Zajęcia trwają dwa semestry i prowadzone są w trybie studiów zaocznych (zjazdy zajmują 5 weekendów w semestrze). Absolwenci otrzymają Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego podpisane przez rektora i dziekana.

W 2018/19 r. naukę na PSPWiK UW podjęło kilkanaście osób, związanych z takimi firmami jak m.in. Audioteka, wydawnictwa Bratni Zew, ExpressMap, Kurza Stopka, Novae Res, Oficyna 4EM Józef Chlabicz, firmy i instytucje Centrum Europejskie UW, Fundacja Cultura Animi, IGT Poland, Katarzyna Sołdańska Kancelaria Radcy Prawnego, Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Urząd Gminy Brwinów.

Słuchaczami PSPWiK zostały w tym roku osoby sprawujące funkcje kierownicze (właściciel, prezes, dyrektor, kierownik, redaktor naczelny) oraz pracujące jako wydawca, asystent ds. procesu wydawniczego, bibliotekarz, inżynier ds. oprogramowania, nauczyciel, podinspektor ds. promocji, radca prawny, specjalista ds. sprzedaży, tłumacz. Wśród zawodów wyuczonych bądź wykonywanych słuchacze wymieniają takie profesje, jak autor tekstów medialnych, dziennikarz, grafik, informatyk, inżynier towaroznawstwa, pedagog, poligraf, prawnik, programista, redaktor, redaktor techniczny, tłumacz, urzędnik. Większość uczestników bieżącej edycji mieszka w Warszawie lub jej okolicy, część natomiast dojeżdża z innych miast, m.in. z Białegostoku, Gdyni, Łodzi, Krakowa.

Kategorie: Szkolenia