Nagrody KLIO 2018 przyznane!

Nagrody KLIO 2018 przyznane!

Przegląd

Dzisiaj podczas uroczystej inauguracji XXVII Targów Książki Historycznej w Warszawie, organizowanych przez Porozumienie Wydawców Książki Historycznej oraz Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, poznaliśmy laureatów tegorocznej edycji Nagrody KLIO.

Jury Nagrody KLIO w składzie: prof. dr hab. Halina Manikowska, prof. dr hab. Jan Kieniewicz, prof. dr hab. Maciej Janowski, prof. dr hab. Henryk Samsonowicz, prof. dr hab. Tomasz Szarota (przewodniczący jury), red. Tomasz Łubieński, red. Marian Turski, po rozpatrzeniu zgłoszonych 175 propozycji książek wydanych w latach 2017–2018 postanowiło przyznać Nagrodę KLIO następującym tytułom:

W kategorii autorskiej i monografii naukowych:
Nagrodę I stopnia w wysokości 10 000 zł przyznano:
• Włodzimierzowi Mędrzeckiemu – za książkę Kresowy kalejdoskop. Wędrówki przez Ziemie Wschodnie Drugiej Rzeczypospolitej 1918–1939 (Wydawnictwo Literackie)
Nagrodę II stopnia w wysokości 7 000 zł przyznano:
• Annie Grześkowiak-Krwawicz – za książkę Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej)
Nagrodę III stopnia w wysokości 3 000 przyznano:
• Maciejowi Górnemu – za książkę Kreślarze ojczyzn. Geografowie i granice międzywojennej Europy (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk)

W kategorii edytorskiej:
Równorzędne wyróżnienia otrzymali:
• Muzeum Mazowieckie w Płocku – za książkę Zbiory i ekspozycje Muzeum Mazowieckiego w Płocku
• Wydawnictwo Akademickie DIALOG – za książkę Da Qin i Fulin. Obraz Zachodu w źródłach chińskich z I tysiąclecia n.e.
• Ośrodek Karta – za serię Świadectwa XX wiek
• Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego – za książkę Korespondencja
Fryderyka Chopina
• Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum – za książkę Marcello Bacciarelli.
Najpiękniejsze portrety

W kategorii varsaviana:
Nagrodę I stopnia w wysokości 7 000 zł przyznano:
• Jackowi Leociakowi – za książkę Biografie ulic. O żydowskich ulicach Warszawy: od
narodzin po Zagładę (Dom Spotkań z Historią)
Nagrodę II stopnia w wysokości 5 000 zł przyznano:
• Grzegorzowi Mice – za książkę Od wielkich idei do wielkiej płyty. Burzliwe dzieje
warszawskiej architektury (Skarpa Warszawska)
Nagrodę III stopnia w wysokości 3 000 przyznano:
• Piotrowi Wierzbickiemu – za książkę Podchmielona historia Warszawy (Skarpa
Warszawska)

Mecenat nad Nagrodą KLIO objęło: Miasto Stołeczne Warszawa, ZAiKS Stowarzyszenie Autorów, Fundacja Historia i Kultura.
Targi Książki Historycznej odbywają już po raz XXVII i na stałe wpisały się w kalendarz imprez promujących czytelnictwo w Polsce.

Kategorie: Nagrody
Tagi: Nagroda KLIO