Ranking Bibliotek 2018

Ranking Bibliotek 2018

Przegląd

W Warszawie odbyła się uroczysta gala ósmej odsłony Rankingu Bibliotek, podczas której przedstawiciele samorządów i bibliotek z pierwszej dziesiątki Rankingu oraz liderzy każdego z województw odebrali pamiątkowe dyplomy z rąk organizatorów – Dariusza Jaworskiego, dyrektora Instytutu Książki, i Marcina Piaseckiego, redaktora zarządzającego „Rzeczpospolitej”.

Tegoroczni laureaci:

  1. miejsce ? Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Sianów
  2. miejsce ? Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin
  3. miejsce ? Miejska Biblioteka Publiczna w Oświęcimiu Galeria Książki

Gratulacje należą się także bibliotekom w Rząśni i Mikołowie – awansowały one odpowiednio z miejsc 68 i 155 na 7 i 17.

Jak wyłoniliśmy zwycięskie biblioteki? Wysłaliśmy ponad 2300 ankiet do wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miast (z wykluczeniem miast na prawach powiatu). Uzyskaliśmy prawie 750 odpowiedzi. Ankieta zawierała 26 pytań. Ocenialiśmy m.in. powierzchnię biblioteki i filii w przeliczeniu na 1000 mieszkańców oraz średnie zatrudnienie w placówce. Wzięliśmy pod uwagę czas pracy biblioteki, wielkość księgozbioru w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, wielkość księgozbioru nabytego w ciągu dziesięciu lat jako procent całego zbioru oraz zakupione nowe książki. Przyznawaliśmy punkty m.in. za dostępne dla czytelników tytuły prasowe, dostęp do nowych mediów, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Punkty można było również uzyskać za działające przy bibliotece kółka czytelnicze, artystyczne, literackie. Oprócz odpowiedzi na ankietę wykorzystaliśmy dane Głównego Urzędu Statystycznego.

Aż 73 proc. bibliotek biorących udział w naszym zestawieniu posiada filie. Ponad 55 proc. placówek jest przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, przeważnie są to nowe biblioteki lub powstające filie. – czytamy na stronie Instytutu Książki

Kategorie: Biblioteki, Nagrody