Podsumowanie programu „Infrastruktura bibliotek”

Podsumowanie programu „Infrastruktura bibliotek”

Przegląd

Od 2015 roku  w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  – Program Priorytet 2 – z budżetu państwa przeznaczono na dofinansowania łącznie 300 milionów złotych i wsparto aż 446 bibliotek.

Celem programu Infrastruktura Bibliotek jest wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych. W jego ramach corocznie ogłaszane są nabory wniosków na zadania związane z remontem, przebudową, rozbudową i budową oraz wyposażeniem budynków bibliotecznych w gminach do 50 tys. mieszkańców.

Pełny raport na temat efektów programu znaleźć można tutaj.

 

 

za Instytut Książki

Kategorie: Biblioteki, Instytucje