„Rachunkowość zarządcza w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa” – nowość wydawnictwa CeDeWu

Przegląd

Świat, w tym biznes szybko się zmienia i zmiany stanowią nieodłączny element rozwoju rachunkowości, w tym rachunkowości zarządczej, która jest systemem informacyjnym dla sprawowania funkcji zarządzania jednostką gospodarczą.

Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rosnącej konkurencji jest niemożliwe bez dostępu do aktualnej, wiarygodnej oraz dostarczonej na czas informacji. Rachunkowość jako system informacyjny organizacji ma na celu dostarczenie danych niezbędnych do zarządzania, kierowania i kontrolowania działań, procesów zachodzących w przedsiębiorstwie.

 

„Rachunkowość zarządcza w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa” to podręcznik adresowany do wszystkich, którzy interesują się zarządzaniem i rachunkowością. Połączono w nim zagadnienia teoretyczne poparte praktycznymi przykładami i zadaniami. Do każdego zadania podane jest rozwiązanie.

 

Czytelnik:

– dowie się, jaka jest rola i znaczenie podsystemu rachunkowości zarządczej,

– pozna podstawową klasyfikację kosztów i przychodów na potrzeby rachunkowości zarządczej,

– będzie umiał wykorzystać modele rachunku kosztów na potrzeby zarządzania oraz zastosować odpowiednie instrumenty dedykowane rachunkowości zarządczej,

– dowie się, czy można budżetować w podsystemie rachunkowości zarządczej,

– sklasyfikuje metody i modele podejmowania decyzji w warunkach ryzyka oraz pozna procedurę zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie,

– będzie miał możliwość przestudiowania oraz dokonania przeglądu współczesnych systemów informatycznych systemu finansowo-księgowego wykorzystywanych w podsystemie rachunkowości zarządczej.

 

„Rachunkowość zarządcza w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa

Autor: Beata Sadowska (red.)

ISBN: 978-83-8102-029-9

Wydawnictwo CeDeWu

http://cedewu.pl 

 

 

Kategorie: Biznes i Ekonomia
Tagi: CeDeWu