Kompendium wiedzy o Bitcoinie od CeDeWu

Przegląd

Bitcoin okazał się fenomenem na rynku finansowym. Zapisał się w historii finansów jako realizowany na skalę światową eksperyment. Anna Iwona Piotrowska w swojej książce w przystępny i wyczerpujący sposób opisuje płatnicze i inwestycyjne zastosowania tej kryptowaluty.

 

Autorka próbuje zagłębić się w samą istotę Bitcoina. Czym on tak właściwie jest? Jak doszło do tego, że pojawił się na rynku finansowym? Kto go zapoczątkował? Czytelnik znajdzie odpowiedzi na te pytania, dzięki czemu uzupełni swoją wiedzę teoretyczną z zakresu pieniądza cyfrowego. W książce opisano również światowy i krajowy rynek bitcoina. Zagłębiono się w charakterystykę osób inwestujących w tę kryptowalutę i poszerzoną wiedzę o dane statystyczne.

 

Autorka w jednym z rozdziałów przedstawia wyniki ankiety przeprowadzonej wśród polskich użytkowników bitcoina. Opisuje charakterystykę socjodemograficzną tych osób, przeprowadza analizę płatniczych zachowań ankietowanych i przede wszystkie wskazuje cele, jakimi kierowali się podczas inwestowania w kryptowalutę.

 

Książka systematyzuję wiedzę teoretyczną w obszarze pieniądza cyfrowego, charakteryzuje polskich użytkowników bitcoina, determinuje rozpoczęcie akceptowania płatności w kryptowalucie w handlu elektronicznym i przedstawia perspektywy rozwoju płatniczego i inwestycyjnego zastosowania bitcoina.

 

„Pomimo faktu, iż kryptowaluta bitcoin w relatywnie krótkim czasie zyskała globalną rozpoznawalność, to problematyka ta w świetle współczesnych trendów w gospodarce jest stosunkowo nowym tematem skromnie opisanym w dorobku finansów zarówno na świecie, jak i w Polsce. (…) można z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że w recenzowanej pracy podjęto temat o odpowiedniej randze naukowej, mający niewątpliwie istotne znaczenie poznawcze i praktyczne. Przedstawiona do recenzji pozycja książkowa pretenduje do pogłębiania oraz uzupełniania wiedzy, a także wskazania dalszych kierunków badań oraz perspektyw rozwoju kryptowaluty bitcoin”.

Z recenzji dr hab. Beaty Świeckiej, prof. US

 

„Założony przez Autorkę cel – zbadanie głównych zastosowań kryptowaluty bitcoin – odpowiada potrzebie realizacji wnikliwych badań obejmujących szeroko rozumiany rynek kryptowaluty bitcoin. Autorka starała się wypełnić możliwie całą, złożoną i wielowątkową przestrzeń problemową ujętą tytułem książki. Największą wartością dodaną pracy są przeprowadzone badania ankietowe: z różnych punktów widzenia, doskonale przygotowane, oryginalnie zaprojektowane, o licznej zwrotności, bardzo dobrze opracowane i zinterpretowane, co umożliwiło naukowe podejście do badanego zjawiska”.

Z recenzji dr. hab. Roberta Kurka, prof. UE we Wrocławiu

 

Bitcoin. Płatnicze i inwestycyjne zastosowania kryptowaluty”

Autor: Anna Iwona Piotrowska

ISBN: 978-83-8102-025-1

Wydawnictwo CeDeWu

http://cedewu.pl

 

Kategorie: Biznes i Ekonomia
Tagi: CeDeWu