Leksykon kadrowego po zmianach

Przegląd

Książka dotyczy stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2018 r. i zawiera porady w zakresie stosunku pracy, w tym szczególnie omawia:

– uregulowania o zakazie handlu w niedziele,
– zagadnienia dotyczące pracownika na podstawie przepisów o podatku VAT,
– zatrudnianie cudzoziemców,
– zatrudnianie młodocianych,
– świadectwa pracy,
– urlopy wypoczynkowe,
– wynagrodzenia,
– rozwiązanie umów o pracę,
– czas pracy, telepracę, dokumentację związaną z zatrudnieniem pracownika,
oraz przychody pracownika, w tym m.in.:
– przychody ze stosunku pracy na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
– nieodpłatne świadczenia,
– oddelegowania pracowników – koszty pracownicze oraz świadczenia na rzecz pracowników ze środków obrotowych i ZFŚS.

Więcej informacji: ksiegarnia.difin.pl

Śledź nasz profil: facebook.com/Wydawnictwo-Difin

Kategorie: Biznes i Ekonomia
Tagi: Difin

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.