Zapowiedź od Wydawnictwa UJ! „Infomorfoza. Zarządzanie informacją w nowych mediach” autorstwa Marii Nowiny Konopki

Przegląd

 

Maria Nowina Konopka

Infomorfoza.

Zarządzanie informacją w nowych mediach

ISBN: ISBN: 978-83-233-4367-7

Infomorfoza jest niekwestionowanym faktem społecznym. To proces, który prezentuje wewnętrzną dynamikę, jest otwarty, ukazuje znaczenie wielu nowych elementów (np. komercjalizacji internetu, geografii przepływu informacji, kurczącego się pola wolności i zwiększającego się zakresu kontroli w internecie), a także mechanizmów dotychczas badawczo nierozpoznanych, niezdiagnozowanych. Bezdyskusyjnie wymaga on pogłębionego oglądu badawczego, co w recenzowanej pracy zostało zrealizowane w stopniu zaawansowanym i wysoce zadowalającym z naukowego punktu widzenia”.

Z recenzji prof. dr hab. Teresy Sasińskiej-Klas

Książka Marii Nowiny Konopki stanowi, w moim przekonaniu, udaną próbę odpowiedzi na pytania o charakter i konsekwencje transformacji nowych mediów, dokonywanej w drodze procesów zarządzania informacją. Pracę uznać należy za istotne i niezwykle cenne źródło informacji dla osób zajmujących się problematyką nowych mediów, komunikowania oraz dla tych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat najważniejszych wyzwań i aktualnych problemów związanych z procesami zarządzania informacją”. 

Z recenzji dr hab. Magdaleny Musiał-Karg, prof. UAM

Książka wkrótce dostępna na stronie www.wuj.pl!

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.