Anna Myśliwska nowym kierownikiem Pracowni Informacji Naukowej Zakładu Udostępniania Zbiorów BN

Anna Myśliwska nowym kierownikiem Pracowni Informacji Naukowej Zakładu Udostępniania Zbiorów BN

Przegląd

Anna Myśliwska – absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W Bibliotece Narodowej pracuje od 2000 roku, najpierw w Zakładzie Dokumentów Elektronicznych, od 2008 r. w Zakładzie Informacji Naukowej. Obecnie jest kustoszem w Pracowni Informacji Naukowej Zakładu Udostępniania Zbiorów. Uczestniczyła w międzynarodowych konferencjach naukowych m.in.:  „5th Colloquium of library and information experts of the V4+ countries”(2015),  „Libraries V4+ Conference.  In the decoy of the digital age.” (2016), na których wygłaszała referaty dotyczące wykorzystania nowych technologii w procesie obsługi czytelnika. Jest autorką publikacji na temat zachowań informacyjnych bibliotekarzy, m.in.: „Zachowania informacyjne bibliotekarzy w cyfrowej mediacji”, „Kulturowy wymiar procesu komunikacji bibliotecznej – analiza porównawcza zachowań informacyjnych bibliotekarzy polskich i amerykańskich.” Prowadzi szkolenia bibliotekarzy z zakresu informacji naukowej.

Kategorie: Biblioteki, Instytucje

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.