“Stora Enso ogłosiła wyniki finansowe za 3. kwartał 2017

“Stora Enso ogłosiła wyniki finansowe za 3. kwartał 2017

Przegląd

Stora Enso poinformowała o wynikach finansowych za 3. kwartał br. Przychody ze sprzedaży skandynawskiego koncernu wyniosły w nim 2 509 mln euro, co oznacza 4,8% wzrost w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Co więcej – jest to trzeci z rzędu kwartał, w którym grupa odnotowała zwiększenie obrotów. Znacząco, bo o 32,4%, wzrósł też jej zysk operacyjny EBIT – do poziomu 290 mln euro. Firma zaanonsowała jednocześnie plan inwestycyjny o wartości 94 mln euro, obejmujący dwa zakłady zlokalizowane w Finlandii – Enocell i Varkaus. Jego celem jest dalsze zwiększanie udziału materiałów odnawialnych w procesach produkcyjnych Stora Enso, a zarazem – poprawa konkurencyjności działów Biomaterals i Consumer Board.

Jednocześnie firma przedstawiła wyniki finansowe za pierwsze trzy kwartały br. Stora Enso odnotowała w nich – w ujęciu rok do roku – wzrost przychodów ze sprzedaży o 2,3%. Przy wyłączeniu przeżywającego strukturalne spadki działu papierów wzrost ten wyniósł 9,2%. Zysk operacyjny EBIT wyniósł w tym okresie 724 mln euro, co oznacza jego zwiększenie o 4,5% – to przede wszystkim efekt zwiększonego wolumenu zrealizowanych zamówień.
„Miniony kwartał to ważny krok w realizowanym przez nas procesie przekształcania Stora Enso w firmę bazującą na surowcach odnawialnych – pisze w specjalnym oświadczeniu do akcjonariuszy i inwestorów
CEO firmy Karl-Henrik Sundström. – Miło mi donieść, że był on już trzecim z rzędu, w którym odnotowaliśmy wzrost przychodów ze sprzedaży. Co więcej, wyniósł on niemal 5%. To przede wszystkim zasługa wpisujących się w proces transformacji projektów realizowanych w Chinach (Beihai), Finlandii (Varkaus) i Polsce (Murów). Na nasze wyniki pozytywnie wpłynęły także korekty cenowe przeprowadzone w ostatnim czasie. Wyłączając dział papierów, wzrost przychodów ze sprzedaży w 3. kwartale przekroczył 11%”.
Na uwagę zdaniem kierownictwa firmy zasługuje też znaczący, ponad 30% wzrost zysku operacyjnego EBIT, będący efektem wyższych cen, zwiększonych dostaw (zwłaszcza z zakładów strategicznych dla przyszłości Stora Enso) oraz restrykcyjnej kontroli kosztów. „W rezultacie po raz kolejny możemy pochwalić się bardzo pozytywnym bilansem finansowym oraz spadkiem stosunku długu netto do zysku operacyjnego EBITDA, który wynosi obecnie 1.8 (wcześniej zaś 2.1)” – kontynuuje
Karl-Henrik Sundström.
Warto dodać, że zysk netto wypracowany przez Stora Enso w 3. kwartale br. wyniósł 191 mln euro, co oznacza ponad 60% wzrost w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. (119 mln euro) i ponad 30% wzrost w odniesieniu do 2. kwartału br. (143 mln euro). Z kolei biorąc pod uwagę pierwszych dziewięć miesięcy 2017 r., zysk netto – także w ujęciu rok do roku – wzrósł o ponad 25%.

Strategiczne inwestycje – poprawa wyników finansowych
Jak podkreśla w swoim oświadczeniu Karl-Henrik Sundström, na solidne wyniki finansowe kluczowy wpływ miały realizowane – niekiedy nawet przed planem – strategiczne inwestycje, wpisujące się w wieloletni plan transformacji Stora Enso. Fabryka w Beihai wyprodukowała w 3. kwartale br. 105 tys. ton tektury, przy zakładanych wcześniej 52 tys. „Z zadowoleniem odnotowujemy wzrost obrotów na chińskim rynku materiałów opakowaniowych. To efekt z jednej strony – zwiększonych dostaw, z drugiej – poprawy działań operacyjnych” – dodaje CEO firmy.
Równie satysfakcjonujące efekty dają – jak wynika z informacji przekazanych przez kierownictwo Stora Enso – zmiany wdrażane w zakładach Varkaus w Finlandii. Zmodernizowana linia do produkcji tektury typu kraft umożliwiła osiągnięcie przez tę fabrykę zakładanego poziomu zysku EBITDA.

94 mln euro z myślą o surowcach odnawialnych
W dniu ogłoszenia wyników finansowych za 3. kwartał br., Stora Enso zaanonsowała jednocześnie kolejne dwie inwestycje w rozwój materiałów odnawialnych. Pierwsza z nich, o wartości 52 mln euro, dotyczy celulozowni Enocell, której moce produkcyjne mają dzięki temu zwiększyć się z obecnych 150 tys. do 430 tys. ton rocznie. Wytwarzany tu specjalny rodzaj celulozy wykorzystywany jest w przemyśle tekstylnym. Jak wynika z zapowiedzi firmy, po sfinalizowaniu projektu zakłady w Enocell będą koncentrować się wyłącznie na tym proekologicznym materiale. „Jest to surowiec odnawialny, który z powodzeniem może zastąpić materiały bazujące na surowcach kopalnych, takie jak poliester” – przekonuje Karl-Henrik Sundström. Zakończenie projektu, który ma znacząco poprawić zyskowność działu Biomaterials, przewiduje się na 2. kwartał 2019 r.
Druga inwestycja, rzędu 42 mln euro, zwiększy moce produkcyjne zakładów Imatra (należących do działu Consumer Board) w zakresie wytwarzanej tu masy chemotermomechanicznej (CTMP). Jej zakończenie jest z kolei zaplanowane na 1. kwartał 2019 r. „Ruch ten zapewni nam większą konkurencyjność w segmencie tektury do opakowań na płyny i gotowe produkty żywnościowe. Umożliwi też podjęcie kolejnych działań w zakresie komercjalizacji celulozy mikrofibrylowanej (MFC). Jest ona przeznaczona do produkcji lżejszych, a zarazem bardziej trwałych opakowań kartonowych, wymagających mniejszej ilości surowca do ich wykonania – pisze CEO firmy Stora Enso, podkreślając jednocześnie, że oba projekty realizowane są w kraju będącym matecznikiem koncernu. – Inwestujemy w Finlandii, tym samym wspierając i wzmacniając krajowy eksport w skali globalnej. Obie inwestycje mają zwiększyć naszą konkurencyjność i podkreślać realizowaną przez Stora Enso politykę zrównoważonego rozwoju”.
Ta ostatnia została po raz kolejny dostrzeżona przez prestiżową instytucję. Tym razem działania podejmowane przez Stora Enso zostały wyróżnione przez ośrodek Mistra Center for Sustainable Markets, działający przy Wyższej Szkole Ekonomicznej w Sztokholmie. Przeprowadzone przez niego badania miały pokazać, w jaki sposób największe firmy działające w Szwecji przekazują rynkowi swoje plany związane z szeroko rozumianym zrównoważonym rozwojem, wprowadzają je w życie i weryfikują rezultaty podejmowanych działań.

Prognozy na 4. kwartał 2017
Kierownictwo Stora Enso przewiduje, że ostatnie trzy miesiące br. przyniosą firmie przychody ze sprzedaży na poziomie porównywalnym lub nieco wyższym niż te odnotowane w 3. kwartale br. Spodziewać się można przy tym nieco niższego poziomu zysku operacyjnego EBIT, m.in. za sprawą odpisów związanych z rozruchem zakładów produkcyjnych w Beihai. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, fabryka ta ma osiągnąć zakładany poziom zysku EBITDA już w 4. kwartale br. Na niższy poziom EBIT wpłyną też koszty związane z doroczną konserwacją wybranych maszyn, co siłą rzeczy wiąże się z tymczasowym wstrzymaniem realizowanej w nich produkcji.
Na zakończenie, tradycyjnie już chciałbym podziękować naszym pracownikom za zaangażowanie, klientom za owocną współpracę, zaś inwestorom – za zaufanie, jakim nas obdarzają” – podsumowuje Karl-Henrik Sundström.

Kategorie: Poligrafia
Tagi: Stora Enso

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.