Tag "Stora Enso"

Powrót do strony głównej
Poligrafia

Wyniki Stora Enso za 1. kwartał 2023

Prewencyjne działania w zakresie zarządzania kosztami i zabezpieczenia marż spowodowane gorszymi prognozami rynkowymi

Poligrafia

“Stora Enso koryguje swoje prognozy finansowe na 2023 rok z uwagi na słabnącą koniunkturę rynkową”

Firma zakłada, że – wobec pogarszającej się koniunktury na kluczowych dla niej rynkach – będzie on niższy w porównaniu z ubiegłorocznym, kiedy to wyniósł 1,891 mld euro

Poligrafia

Stora Enso planuje zakończenie produkcji realizowanej na jednej z maszyn papierniczych w zakładach Anjala

Stora Enso poinformowała o planach skonsolidowania realizowanej przez firmę produkcji papierów książkowych i całkowitym wyłączeniu jednej z dwóch wytwarzających je maszyn

Poligrafia

Stora Enso finalizuje sprzedaż papierni Maxau firmie Schwarz Produktion

Transakcja, zaanonsowana 13 września ub.r., została zamknięta 1 marca br., po uzyskaniu wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń. Jej wartość opiewa na kwotę ok. 210 mln euro

Poligrafia

Wyniki finansowe Stora Enso za rok 2022

Firma osiągnęła najlepszy roczny rezultat finansowy od 22 lat. Jej przychody ze sprzedaży wyniosły w ub.r. 11,86 mld euro, co – bez uwzględniania działu Paper – oznacza wzrost o 17%.

Poligrafia

Stora Enso podsumowała 3. kwartał 2022

Znaczące wzrosty przychodów ze sprzedaży, zysku operacyjnego EBIT i marży zysku EBIT

Poligrafia

Z myślą o wzrostach w segmencie opakowań odnawialnych: Stora Enso inwestuje miliard euro w dalszą konwersją zakładów Oulu

W efekcie, po zrealizowaniu inwestycji, podaż rynkowa celulozy oferowanej przez Stora Enso zostanie zmniejszona o ok. 250 tys. ton w skali roku.

Poligrafia

Stora Enso planuje inwestycje w zakładach Imatra: celem znacząca redukcja śladu węglowego

Stora Enso zainicjowała studium wykonalności, związane z potencjalną redukcją emisji dwutlenku węgla w jej zakładach w Imatra (Finlandia), należących do dywizji Packaging Materials

Poligrafia

Capital Markets Day w firmie Stora Enso: strategiczne kierunki rozwoju i obszary działania

Do roku 2030 koncern planuje zwiększyć przychody ze sprzedaży o 30% (wyłączając wpływ inflacji) o osiągać 15% marżę z zysku operacyjnego EBIT na cykl.

Poligrafia

Kolejna papiernia Stora Enso sprzedana

Stora Enso podpisała umowę sprzedaży papierni Nymölla firmie Sylvamo – wywodzącemu się z USA globalnemu producentowi papierów niepowlekanych

Poligrafia

Stora Enso sprzedaje papiernię w Maxau w Niemczech

Nabywcą jest Schwarz Produktion, będąca częścią Schwarz Group, jednego z czołowych detalistów na świecie

Rynek międzynarodowy

“Badania Stora Enso nt. czytelnictwa książek: wersja papierowa ma się dobrze; ekologia jednym z kluczowych czynników decyzji zakupowych

Jak wskazują ich wyniki opublikowane właśnie przez firmę, ludzie wolą książki w tradycyjnej, papierowej wersji (którą jako preferowaną wskazało 65% respondentów) w porównaniu z e-bookami (21% wskazań) czy audiobooków (14%)

Poligrafia

Stora Enso aktualizuje prognozę odnośnie zysku operacyjnego EBIT za 2022: planowany wynik lepszy niż zakładano

Stora Enso podaje, że każda z nich jest obecnie w pełni obłożona zamówieniami, a w przypadku wielu kategorii produktowych firma zauważa ścisłą równowagę podażowo-popytową

Poligrafia

Stora Enso sprzedaje zakłady produkcji tektury opakowaniowej w Rosji

Stora Enso poinformowała o sprzedaży trzech należących do tego koncernu zakładów produkujących tekturę falistą, znajdujących się w Rosji. Fabryki zlokalizowane w miastach Łuchowicy, Arzamas i Bałabanowo zostały przejęte przez ich lokalne zarządy

Poligrafia

Stora Enso podsumowuje 1. kwartał 2022

Grupa osiągnęła– rok do roku – wzrost o 23% przychodów ze sprzedaży (wyniosły one 2,798 mld euro) i o 53% zysku operacyjnego EBIT (ten zamknął się kwotą 503 mln euro). Zysk operacyjny IFRS zwiększył się do kwoty 394 mln euro

Poligrafia

“Stora Enso planuje sprzedaż czterech papierni i większą koncentrację na strategicznych obszarach rozwoju

Argumentując swoją decyzję firma zaznacza, że segment papierniczy nie należy do strategicznych obszarów wzrostu zdefiniowanych przez kierownictwo grupy

Poligrafia

Stora Enso sprzedaje zakłady papiernicze Kvarnsveden firmie Northvolt

W kwietniu ub.r. skandynawski koncern ogłosił plan zamknięcia ww. papierni z powodu spadku popytu na papiery graficzne

Poligrafia

Stora Enso inwestuje 23 mln euro w produkcję papierów opakowaniowych w zakładach Varkaus

Koncern poinformował, że prace przygotowawcze do wdrożenia projektu rozpoczęły się w grudniu ub.r. Zakończenie inwestycji zaplanowano na koniec 2022 r.

Poligrafia

Stora Enso w 2. kwartale 2021: kontynuacja trendu wzrostowego

Wzrost przychodów ze sprzedaży o 22,6%, zysk operacyjny EBIT do poziomu 364 mln euro i marży zysku EBIT do 14% – to kluczowe informacje finansowe przekazane przez Stora Enso w kontekście wyników koncernu za 2. kwartał 2021 r.