Tag "Stora Enso"

Powrót do strony głównej
Poligrafia

Stora Enso podsumowuje 2023 rok

Przychody ze sprzedaży zrealizowane przez Stora Enso w 2023 roku wyniosły 9,396 mld euro (przy 11,68 mld w roku wcześniejszym). Zysk operacyjny EBIT zamknął się kwotą 342 mln euro (spadek z 1,891 mld euro w 2022 r.)

Wywiady

„Przywództwo to w mojej ocenie przede wszystkim wzmacnianie i inspirowanie innych”

Wywiad z Tuomo Heikkinenem, pełniącym funkcję Vice President i kierującym jednostką biznesową Business Development for the Growth

Poligrafia

Stora Enso podpisuje umowę o sprzedaży zakładów Näpi

Decyzja o zamknięciu zakładów Näpi to jeden z kilku kroków niezbędnych do poprawienia długoterminowej konkurencyjności i zyskowności całej grupy Stora Enso

Poligrafia

Stora Enso wśród sygnatariuszy Deklaracji Klimatycznej

Jak podkreśla firma, jest to w jej przypadku naturalny, logiczny krok w kontekście ogłoszonych przez nią planów osiągnięcia pełnej neutralności węglowej i oferowania przed rokiem 2050 wyłącznie produktów, które mogą być w 100% regenerowane

Poligrafia

Wyniki Stora Enso za 3. kwartał 2023: koncentracja na działaniach zmierzających do poprawy rentowności

„Pełniąc od niedawna obowiązki CEO, będę się koncentrował na poprawie zyskowności całego koncernu i generowaniu wartości dodanej dla naszych udziałowców – napisał Hans Sohlström, który sam zainwestował w akcje Stora Enso 1 mln euro

Poligrafia

Ad Smit obejmuje stanowiska Executive Vice President działu Packaging Solutions i dołącza do Group Leadership Team firmy Stora Enso

Z dniem 1 grudnia br. Ad Smit obejmie stanowisko Executive Vice President w dziale Packaging Solutions firmy Stora Enso. Dołączy również do grona osób tworzących Group Leadership Team

Poligrafia

Hans Sohlström nowym prezesem i CEO firmy Stora Enso

Z dniem 18 września br. stanowisko prezesa i CEO firmy Stora Enso objął 58-letni Hans Sohlström. Tym samym wystąpił on z Rady Dyrektorów nordyckiego koncernu, która liczy sobie obecnie ośmiu członków

Poligrafia

“Stora Enso wdraża działania restrukturyzacyjne mające zapewnić jej konkurencyjność i zyskowność w długiej perspektywie czasowej”

. Kierownictwo Stora Enso przewiduje, że wszystkie zaplanowane działania będą skutkować redukcją o ok. 1150 etatów

Poligrafia

Wyniki Stora Enso za drugi kwartał 2023

Przychody ze sprzedaży w 2. kwartale br. zamknęły się kwotą 2,374 mld euro, co oznacza spadek o 22% w porównaniu z analogicznym okresem ub.r.

Poligrafia

Wyniki Stora Enso za 1. kwartał 2023

Prewencyjne działania w zakresie zarządzania kosztami i zabezpieczenia marż spowodowane gorszymi prognozami rynkowymi

Poligrafia

“Stora Enso koryguje swoje prognozy finansowe na 2023 rok z uwagi na słabnącą koniunkturę rynkową”

Firma zakłada, że – wobec pogarszającej się koniunktury na kluczowych dla niej rynkach – będzie on niższy w porównaniu z ubiegłorocznym, kiedy to wyniósł 1,891 mld euro

Poligrafia

Stora Enso planuje zakończenie produkcji realizowanej na jednej z maszyn papierniczych w zakładach Anjala

Stora Enso poinformowała o planach skonsolidowania realizowanej przez firmę produkcji papierów książkowych i całkowitym wyłączeniu jednej z dwóch wytwarzających je maszyn

Poligrafia

Stora Enso finalizuje sprzedaż papierni Maxau firmie Schwarz Produktion

Transakcja, zaanonsowana 13 września ub.r., została zamknięta 1 marca br., po uzyskaniu wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń. Jej wartość opiewa na kwotę ok. 210 mln euro

Poligrafia

Wyniki finansowe Stora Enso za rok 2022

Firma osiągnęła najlepszy roczny rezultat finansowy od 22 lat. Jej przychody ze sprzedaży wyniosły w ub.r. 11,86 mld euro, co – bez uwzględniania działu Paper – oznacza wzrost o 17%.

Poligrafia

Stora Enso podsumowała 3. kwartał 2022

Znaczące wzrosty przychodów ze sprzedaży, zysku operacyjnego EBIT i marży zysku EBIT

Poligrafia

Z myślą o wzrostach w segmencie opakowań odnawialnych: Stora Enso inwestuje miliard euro w dalszą konwersją zakładów Oulu

W efekcie, po zrealizowaniu inwestycji, podaż rynkowa celulozy oferowanej przez Stora Enso zostanie zmniejszona o ok. 250 tys. ton w skali roku.

Poligrafia

Stora Enso planuje inwestycje w zakładach Imatra: celem znacząca redukcja śladu węglowego

Stora Enso zainicjowała studium wykonalności, związane z potencjalną redukcją emisji dwutlenku węgla w jej zakładach w Imatra (Finlandia), należących do dywizji Packaging Materials

Poligrafia

Capital Markets Day w firmie Stora Enso: strategiczne kierunki rozwoju i obszary działania

Do roku 2030 koncern planuje zwiększyć przychody ze sprzedaży o 30% (wyłączając wpływ inflacji) o osiągać 15% marżę z zysku operacyjnego EBIT na cykl.

Poligrafia

Kolejna papiernia Stora Enso sprzedana

Stora Enso podpisała umowę sprzedaży papierni Nymölla firmie Sylvamo – wywodzącemu się z USA globalnemu producentowi papierów niepowlekanych

Poligrafia

Stora Enso sprzedaje papiernię w Maxau w Niemczech

Nabywcą jest Schwarz Produktion, będąca częścią Schwarz Group, jednego z czołowych detalistów na świecie