Konkurs literacki w ramach Festiwalu Opowiadania

Konkurs literacki w ramach Festiwalu Opowiadania

Przegląd

Trwa konkurs na krótką prozę organizowany przez Towarzystwo Aktywnej Komunikacji w ramach Festiwalu Opowiadania. W tym roku hasło przewodnie brzmi „Ja i mój wróg”, termin nadsyłania prac to 25 września 2017.

Joanna Pawłusiów, laureatka 2016 (Fot. Natalia Kabanow dla MFO)

W poprzednich latach jurorzy wyróżnili w konkursie między innymi Małgorzatę Rejmer (autorkę głośnej „Toksymii”), Patrycję Pustkowiak („Nocne zwierzęta”) czy Izę Klementowską (znakomita „Samotność Portugalczyka”), Kubę Wojtaszczyka („Portret trumienny”, „Dlaczego nikt nie wspomina psów z Titanica”) i Lilianę Hermetz („Costello”). Zwycięzcami konkursu są między innymi Aleksander Wenglasz (nominowany niedawno do Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza za debiut prozatorski) i Andrzej Muszyński („Miedza”, „Podkrzywdzie”). Co roku organizatorzy otrzymują kilkaset zgłoszeń. Nagrodą w tegorocznej edycji jest dwa tysiące złotych.

REGULAMIN KONKURSU NA OPOWIADANIE POD HASŁEM: Ja i mój wróg.

1. Towarzystwo Aktywnej Komunikacji, organizator Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania, ogłasza konkurs na krótkie opowiadanie. Hasło przewodnie konkursu w roku 2017 brzmi:
Ja i mój wróg
2. Prace o długości od 5000 do 10000 znaków ze spacjami w plikach .doc, .docx, .rtf, .odt, .txt można przesyłać do 25 września 2017 r. na adres konkurs@opowiadanie.org
3. Uczestnikiem konkursu może być każdy, bez względu na wiek, płeć, przynależność narodową, wyznawane poglądy polityczne i wierzenia religijne. Nadesłany utwór powinien mieć charakter autorski; musi być również napisany po polsku, nie przyjmujemy tłumaczeń.
4. Teksty należy podpisać imieniem i nazwiskiem, a do e-maila prosimy dołączyć informacje kontaktowe (adres pocztowy, numer telefonu).
5. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu oraz w przypadku prac wyróżnionych i nagrodzonych z przekazaniem na rzecz organizatora (Towarzystwa Aktywnej Komunikacji) autorskich praw majątkowych (licencji niewyłącznej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych) do przysłanego tekstu, co oznacza zgodę na jego publikację w drukach festiwalowych (katalog, czasopismo, antologia) i na stronach internetowych festiwalu bez dodatkowego wynagrodzenia. Przysyłając pracę, uczestniczka/uczestnik konkursu oświadcza, że nadesłany utwór jest jej/jego autorstwa i nie zawiera wad prawnych oraz że autor odpowiada finansowo za wszelkie potencjalne roszczenia z tytułu naruszenia praw osób trzecich.
6. Jeden autor może zgłosić jedno opowiadanie.
7. Prace niespełniające powyższych wymagań formalnych nie będą oceniane.
8. Oceniając nadesłane prace jury weźmie pod uwagę ich oryginalność i poziom artystyczny, szczególnie przy tym zwróci uwagę na autorskie ujęcie hasła przewodniego.
9. Główną nagrodę w konkursie stanowi: 2000,- zł brutto (dwa tysiące złotych). Podatek dochodowy wynikający z przyznanej nagrody głównej organizator konkursu naliczy, potrąci z nagrody i odprowadzi do odpowiedniego Urzędu Skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dodatkowo zostaną przyznane wyróżnienia książkowe. Jeśli tak zdecyduje jury, organizator może ogłosić listę osób nominowanych do nagrody.
10. Ogłoszenie nazwiska laureata nagrody głównej i wręczenie pozostałych nagród nastąpi w październiku 2017 podczas finału Dolnośląskiego Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania we Wrocławiu. Zwycięzcy zostaną powiadomieni wcześniej, telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Lista nagrodzonych zostanie również opublikowana na stronie www.opowiadanie.org
11. Organizator rezerwuje sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia puli wyróżnień konkursowych, a także do nieprzyznania lub podziału nagrody.

 

 

Kategorie: Wydarzenia

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.