INNE STRONY RĘKOPISU PANA TADEUSZA

INNE STRONY RĘKOPISU PANA TADEUSZA

Przegląd

Po raz pierwszy w Muzeum Pana Tadeusza zostaną zaprezentowane wszystkie zachowane karty brudnopisu i czystopisu poematu Adama Mickiewicza.

Autograf epopei, zwany „rękopisem dzikowskim”, jest chlubą ossolińskich zbiorów rękopiśmiennych, a jako jeden z najważniejszych zabytków piśmiennictwa polskiego został wpisany na Polską Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć świata. Traktowany jak relikwia, przetrwał w stanie niemal kompletnym, stanowiąc klejnot kolekcji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Poza obrębem „manuskryptu dzikowskiego” zachowały się pojedyncze karty brulionu i czystopisu, przechowywane obecnie w: Bibliotece Polskiej w Paryżu, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, Muzeum Narodowym w Krakowie oraz w Ośrodku Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie.

Osiemnaście zachowanych kart wraz z manuskryptem „dzikowskim” oraz rękopisem Objaśnień, zostanie pokazanych w Muzeum Pana Tadeusza na wystawie wplecionej w stałą ekspozycję. Inne strony rękopisu „Pana Tadeusza” będą nie tylko opowiadały o losach rękopisu, ukażą również zmiany, dokonane przez Mickiewicza w trakcie powstawania epopei, przypomną jej rolę w kulturze polskiej. Zarysowane w utworze „rozległe widnokręgi” stanowią panoramę społeczeństwa polskiego przełomu XVIII i XIX wieku – mówi kuratorka wystawy Małgorzata Orzeł. – Wzrok poety nakierowany na przyszłość sięga jednak poza ich krańce. Horyzont nie rysuje się wyraźnie, ale duchowa siła wierszy epopei otwiera przyszłość. Otwiera ją niezmiennie dla kolejnych pokoleń Polaków.

Wystawie będą towarzyszyć grafiki przygotowane przez ilustratorkę i tatuażystkę Annę Szejdewik (Coxie) oraz przestrzeń ze stanowiskami interaktywnymi zawierającymi zadania dla dzieci i dorosłych. Pozwoli to w nietypowy sposób zaznajomić się z problematyką interpretacji Pana Tadeusza oraz procesu twórczego – Wieszcz wielokrotnie zmieniał i poprawiał tekst poematu, co można zauważyć, porównując brudnopis, czystopis i tekst, znany ze szkoły.

W programie towarzyszącym zaplanowano wiele wydarzeń, m.in. oprowadzenie kuratorskie, warsztaty rodzinne, warsztaty z grafologiem czy zajęcia pisarskie. Wydana zostanie również publikacja przybliżająca losy kart rękopisu wraz z ich wizerunkami, a także kopia zeszytu zawierającego czystopis Ksiąg I-III oraz początek Księgi IV – Pana Tadeusza.

kuratorka: Małgorzata Orzeł

współpraca: Towarzystwo Historyczno-Literackie Polskie / Biblioteka Polska w Paryżu, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Fundacja Jana Pawła II – Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu w Rzymie

patronat medialny: TVP 3, Gazeta Wrocławska, Portal O.pl, Portal Czasdzieci.pl

Projekt jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Program wydarzeń

29.09.2017 | 18.00

Wernisaż wystawy

30.09.2017 | 10.00–16.00

Warsztaty grafologiczne dla dorosłych i młodzieży wokół rękopisu Pana Tadeusza

prowadzenie: Magdalena Deuar

30.09.2017 I 16.00–18.00

Mądrość musisz sam z siebie własną dobyć pracą. Jak pracować mądrze? O perfekcjonizmie i pracoholizmie

Wykład z cyklu Współcześni romantycy

prowadzenie: Adriana Bernady

1.10.2017 | 12.00

Oprowadzanie kuratorskie

prowadzenie: Małgorzata Orzeł

7.10.2017 | 12.00–14.00

typoTadeusz

warsztaty dla rodzin z dziećmi od 5 do 12 lat

prowadzenie: Magdalena Kreis i Natalia Romaszkan

8.10.2017 | 10.00–16.00

Warsztaty twórczego pisania dla dorosłych i młodzieży inspirowane twórczością Adama Mickiewicza

prowadzenie: Daniel Odija

22.10.2017 I 16.00

Stwarzanie świata słowem. O Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza

prowadzenie: Krzysztof Rutkowski

25.10.2017 | 16.30

Oprowadzanie kuratorskie

prowadzenie: Małgorzata Orzeł

Na wszystkie wydarzenia wstęp bezpłatny. Wszystkie wykłady i warsztaty w języku polskim.

Kategorie: Wydarzenia

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.