Podyplomowe Studia Polityki Wydawniczej i Księgarstwa Uniwersytetu Warszawskiego – zakończył się kolejny rok akademicki

Podyplomowe Studia Polityki Wydawniczej i Księgarstwa Uniwersytetu Warszawskiego – zakończył się kolejny rok akademicki

Przegląd

11 czerwca, kolokwium u Jacka Włodarczyka z przedmiotu „Marketing wydawniczy”, zakończyły się zajęcia na Podyplomowych Studiach Polityki Wydawniczej i Księgarstwa Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2016/17.

Słuchacze, którzy uzyskali pozytywne oceny z dwu obowiązkowych sprawdzianów (oprócz „Marketingu” także z„Zarządzania wydawnictwem” u Włodzimierza Albina), obecnie przygotowują się do egzaminu dyplomowego. Egzamin odbędzie się we wrześniu. Absolwenci otrzymają „Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego” podpisane przez rektora UW i dziekana Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, prowadzącego PSPWiK.

Wykładowcami PSPWiK UW w minionym roku akademickim byli m.in.:

Włodzimierz Albin (prezes Polskiej Izby Książki, szef Wolters Kluwer) – zarządzanie wydawnictwem
Karina Smolak i Jarosław Michalski (Wolters Kluwer) – zarządzanie wydawnictwem
Jacek Włodarczyk (szef BMR- Book Marketing Research , prezes Copernicus Center Press) – marketing wydawniczy
mec. Andrzej Karpowicz (Kancelaria Adwokacka Juris) – prawo autorskie
Barbara Miecznicka (Difin)- zarządzanie redakcją
Beata Stasińska – targi książki na świecie, budowanie listy wydawniczej, sprzedaż praw
dr Andrzej Rostocki (d. Uniwersytet Łódzki) – książkowe public relations
red. Andrzej Palacz (wyd. Inicjał, red. nacz. miesięcznika „Wydawca”, wydawca.com.pl) – poligrafia i edytorstwo
dr Grzegorz Boguta (prezes PIK przez pierwsze trzy kadencje, Doradztwo Wydawnicze GAB) – panorama polskiego rynku książki
red. Paweł Waszczyk (red. naczelny „Biblioteki Analiz”) – książka na świecie, literatura piękna na rynku polskim, prognozy dla rynku książki
Jerzy Okuniewski (przewodniczący Stowarzyszenia Księgarzy Polskich, Książnica Polska) – problemy księgarstwa polskiego
Grzegorz Majerowicz (wiceprezes Polskiej Izby Książki, ABE-IPS) – książka i prawo)
Krzysztof Gutowski (Plagiat.pl) – e-bezpieczeństwo
Arkadiusz Seidler (Audioteka) – relacje wydawca – hurtownik – księgarz, książki audio
red. Piotr Dobrołęcki (red. naczelny „Magazynu Literackiego”) – targi książki w Polsce, media branżowe
Barbara Jóźwiak (wiceprezes Polskiej Izby Książki, Copyright Polska) – wydawnictwa akademickie i naukowe
Iwonna Stefańska (d. CH Beck) – problemy produkcji
Jolanta Zyzek (BookBook) – problemy hurtu
Hanna Giza Tomann (PR II) – relacje dziennikarza z wydawcami
Piotr Kowalczyk (Ebook Friendly) – self-publishing, książka elektroniczna na świecie
Jarosław Matuszewski (WSiP) – rynek książki szkolnej
Piotr Kierył (RM) – rynek poradników
Maciej Foks (Uniwersytet Warszawski)– Internet w wydawnictwie, e-books na rynku polskim
dr Michał Zając (Uniwersytet Warszawski) – książka dla dzieci
dr hab. Marek Tobera (Uniwersytet Warszawski, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Księgarzy Polskich) – transformacja polskiego rynku książki.

Grupa słuchaczy PSPWiK UW liczyła w tym roku akademickim 15 osób, mieszkających w różnych, czasem odległych od Warszawy miastach, choć jak zwykle przeważali warszawiacy. Słuchacze są z reguły pracownikami firm wydawniczych, niektórzy zaś dopiero poszukują swego miejsca na rynku książki.

Podyplomowe Studia Polityki Wydawniczej i Księgarstwa UW
działają od 1998 r. Ich kierownikiem jest dr hab. Marek Tobera, sekretarzem naukowym dr Agnieszka Chamera. Nauka trwa dwa semestry, zajęcia odbywają się co trzeci, bądź co czwarty weekend (pięć zjazdów w semestrze).

Nabór na kolejny rok akademicki potrwa do wyczerpania limitu miejsc. Inauguracja zajęć w listopadzie 2017 r.

Czesne za cały rok akademicki wynosi 3 500 zł.

Informacje:
Agnieszka Chamera: achamera@uw.edu.pl
Marek Tobera: marek.tobera@uw.edu.pl

Kategorie: Szkolenia

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.