Wzrost przychodów oraz poprawa wyników Grupy Agora w 1 kwartale 2017 r.

Przegląd


Przychody Grupy Agora w 1 kw. 2017 r. (porównanie r/r) wzrosły o 4,3% do 301,0 mln zł. To głównie efekt dynamicznie rosnących wpływów segmentu Film i Książka, które były wyższe o 29,0% i wyniosły 126,9 mln zł. Decydującym czynnikiem, który przyczynił się do wzrostu tych przychodów, były rekordowe wpływy z działalności filmowej oraz rosnąca frekwencja w kinach. Wyższe przychody odnotowały również segmenty Internet oraz Radio – odpowiednio 38,3 mln zł oraz 25,8 mln zł. Na pozytywną dynamikę przychodów segmentu Internet wpłynęły wyższe wpływy ze sprzedaży usług reklamowych, m.in. poprzez sieć Yieldbird. Wzrost przychodów segmentu Radio to głównie rezultat wyższych wpływów ze świadczonych usług pośrednictwa dla sieci kin Helios, a także wzrostu przychodów ze sprzedaży czasu antenowego we własnych stacjach.

Koszty operacyjne Grupy Agora wzrosły o 4,2% i wyniosły 297,4 mln zł. Były one wyższe w segmentach operacyjnych, które odnotowały wzrost przychodów: Film i Książka, Internet oraz Radio. Wzrost kosztów operacyjnych w segmencie Film i Książka o 29,7% do kwoty 106,6 mln zł to głównie efekt wyższych kosztów usług obcych związanych z działalnością filmową oraz z większą liczbą kin. Drugim istotnym czynnikiem były wyższe koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników, głównie ze względu na zmianę stawki minimalnej płacy godzinowej oraz wzrost zatrudnienia w związku z większą liczbą kin. Na wzrost kosztów operacyjnych w segmencie Internet – do kwoty 38,0 mln zł – wpływ miały głównie wyższe koszty usług obcych oraz koszty reprezentacji i reklamy. Pierwsze były związane głównie z pośrednictwem w sprzedaży reklam oraz z usługami marketingowymi, natomiast drugie to rezultat kampanii wizerunkowych portalu Gazeta.pl oraz serwisu GoldenLine.pl. Kolejna odsłona kampanii reklamowej Radia Złote Przeboje była głównym powodem wzrostu kosztów operacyjnych segmentu Radio – do kwoty 25,5 mln zł.

Jednocześnie koszty operacyjne zostały ograniczone w segmentach Druk, Prasa oraz Reklama Zewnętrzna. W segmencie Druk ze względu na niższy wolumen produkcji koszty operacyjne zmniejszyły się o 19,5% do kwoty 32,2 mln zł. W segmencie Prasa koszty operacyjne były niższe o 15,8% i wyniosły 54,5 mln zł. To głównie rezultat niższych kosztów reprezentacji i reklamy oraz niższych kosztów materiałów, energii, towarów i usług poligraficznych ze względu na zaprzestanie wydawania dziennika Metrocafe.pl. Wpływ na tę pozycję kosztową miał również niższy wolumen druku i wprowadzone zmiany w druku Gazety Wyborczej. Koszty operacyjne w segmencie Reklama Zewnętrzna zmniejszyły się o 8,1% do kwoty 29,6 mln zł, głównie ze względu na ograniczenie kosztów utrzymania systemu, związanych ze zmianą struktury portfela nośników oraz zaprzestaniem obsługi nośników w warszawskim metrze.

Wynik Grupy na poziomie EBITDA wzrósł o 3,2% do 28,9 mln zł, a zysk operacyjny EBIT powiększył się o 20,0% do 3,6 mln zł. Grupa odnotowała stratę netto w wysokości 6,1 mln zł, a strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniosła 8,2 mln zł.

W segmencie FILM i KSIĄŻKA1 – Grupa odnotowała wzrost przychodów i poprawę wyniku operacyjnego. Przychody segmentu Film i Książka wzrosły o 29,0% do kwoty 126,9 mln zł. To głównie efekt wyższych wpływów z działalności filmowej Grupy.

W 1 kw. 2017 r. Wydawnictwo Agora zaproponowało czytelnikom 14 premierowych książek, 6 wydawnictw muzycznych i 5 filmowych. W rezultacie, w omawianym okresie, Agora sprzedała około 0,4 mln egzemplarzy książek oraz książek z płytami CD i DVD, a przychody z tego tytułu wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. Wśród najlepiej sprzedających się wydawnictw książkowych znalazło się wznowienie Sztuki kochania Michaliny Wisłockiej.

Kategorie: Rynek Polski
Tagi: Agora

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.