Dyrektor BN powołał pełnomocników ds. rozwoju, katalogowania i bezpieczeństwa

Dyrektor BN powołał pełnomocników ds. rozwoju, katalogowania i bezpieczeństwa

Przegląd

W związku z potrzebą dostosowania struktury organizacyjnej Biblioteki Narodowej do realizacji trzech nowych, kluczowych projektów: OMNIS, Patrimonium i Nowa Biblioteka Rzeczypospolitej, dyrektor BN dr Tomasz Makowski powołał troje pełnomocników:

Pełnomocnik ds. rozwoju – Dominik Cieszkowski – z upoważnienia Dyrektora BN odpowiedzialny za:

 • prowadzenie spraw związanych z rozwojem systemów informatycznych,
 • nadzór nad procesem digitalizacji, przechowywania i udostępniania dokumentów cyfrowych
 • oraz pracami rozwojowymi w tym zakresie,
 • nadzór nad Zakładem Technologii Informatycznych,
 • nadzór nad Zakładem Zbiorów Cyfrowych,
 • nadzór i bieżące koordynowanie pracy Biura Komunikacji i Promocji,
 • nadzór nad sprawami związanymi z opracowywaniem publikacji własnych Biblioteki Narodowej,
 • nadzór nad Zespołem Projektowym do realizacji Projektu e-usługa OMNIS,
 • nadzór nad Zespołem Projektowym do realizacji Projektu Patrimonium.

Pełnomocnik ds. katalogowania – Zofia Żurawińska – z upoważnienia Dyrektora BN odpowiedzialna za:

 • prowadzenie spraw związanych z katalogowaniem zbiorów,
 • nadzór nad sprawami związanymi z katalogowaniem zbiorów w komórkach organizacyjnych BN oraz koordynowanie przedsięwzięć w tym zakresie,
 • reprezentowanie BN w kontaktach z innymi bibliotekami w zakresie katalogowania zbiorów.

Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa – Marcin Wojtaś – z upoważnienia Dyrektora BN odpowiedzialny za:

 • prowadzenie spraw związanych z ochroną osób i mienia, w szczególności zbiorów Biblioteki Narodowej,
 • nadzór nad bezpieczeństwem w Bibliotece Narodowej oraz inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć w tym zakresie,
 • nadzór nad Służbą Ochrony,
 • nadzór nad sprawami z zakresu przygotowań obronnych i zarządzania kryzysowego oraz nad samodzielnym stanowiskiem pracy ds. obronnych i zarządzania kryzysowego,
 • nadzór nad sprawami związanymi z ochroną przeciwpożarową.

 

 

Kategorie: Instytucje

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.